Zastavení a rozjímání

Tajemství

14.04.2024

Každý člověk nějaké tajemství má, každý nějaké potřebuje. Kdo z nás by na otázku "Chceš říct tajemství" neodpověděl "No jasně"! Už jako děti jsme milovaly, že můžeme sdílet tajemství.

Co se vlastně děje, když se nic neděje? Práce je hotová, v diáři není žádný úkol.

Žijeme ve zrychlené době, kdy vnější svět nás lehce odvádí od sebe sama, lehko se ztrácíme a často býváme odpojeni od nejhlubší podstaty nás samých. Částí sebe sama, které jsou schopny rozhodovat, jak budeme trávit svůj čas prospěšně svému srdci, mysli a tělu.

Jednou z cest k vnitřnímu míru, je meditace. Vracet se do vnitřního prostoru ticha, do prostoru mlčení, kam nemá přístup turbulence zvnějšku ani zvnitřku, je důležité. Je důležité abychom si představili, že meditace nás vede do vnitřního prostoru ticha, kde sídlí láska.

Žít z plnosti svého pravého já, je bezesporu cosi nádherného, ohromného, přesahujícího veškerá lidská chápání - co oko nevidělo, ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo. Přesto jsme k tomu všichni povoláni: Nebýt bez zájmu, nebýt lhostejní a nezaujatí


"I krátká chvilka zastavení stačí, pokud se opravdu, ztišíme, nasloucháme a jdeme ještě o kousek dál, do ticha za každou myšlenkou"