Chvilka pro ztišení 

I krátká chvilka stačí, pokud se opravdu zastavíme, ztišíme, nasloucháme a jdeme ještě o kousek dál, do ticha za každou myšlenkou

Pro lidskou mysl může být obtížné zůstat v přítomném okamžiku: Mysl tráví svůj čas soustředěním se na minulost, budoucnost nebo zaplétáním se do toho, co by mělo být a co by, kdyby. Studie potvrzují, že povolení, aby mozek běžel tímto způsobem, může způsobit, že lidé budou nešťastní. Jak prohlašují vědci: "Bloudící mysl je nešťastná mysl"

Je to tak, že zahradničení s podzimem končit nemusí, a to i když zahrádky jsme pomalu a svědomitě uložili ke spánku. Stačí si jen připomenout, že máme čas ztišení a zklidnění a ze svých zahrádek tam venku přesunout plnou pozornost k těm vnitřním. Být vědomým zahradníkem pěstujícím pozitivní náladu pro harmonii těla a mysli.

Je snadné uvíznout v požadavcích vnějšího světa a ztratit spojení se svojí nejniternější podstatou. V dnešní době, v naší uspěchané civilizaci, kdy je mysl plná vnějších požadavků a tužeb obzvláště lehce dochází k odpojení od našeho srdce. Když se však vědomě rozhodneme žít - žít pro radost žít pro život - a vybudujeme si záměrnou praxi pro...

Vnést rovnováhu do svého života, je umění. Začněte s posloucháním sebe sama. Možná budete mít potíže najít rovnováhu mezi vyčerpávající rolí v práci a rušným životem doma. Možná si myslíte, že během dne není dost času na to, abyste udělali vše, co byste chtěli.

Vždy musí něco v nás umřít, aby mohla přijít transformace. Ať jsou to staré a zažité vzorce, konce osobnosti, části života, či představy o něm.. jedině tak může přijít nový způsob bytí. Naše tělo je dobrým učitelem, je součástí naší každodenní spirituality. Přesto, že můžeme cítit určité vrstvy v nás zamrzlé, pamatujme, že pod nimi vždy něco, co...

Laskavost

19.10.2022

Duševní zdraví se odehrává v kontinuu, které sahá od duševních chorob a chřadnutí až po duševní pohodu a rozkvět. Bez ohledu na to, kde na tomto kontinuu sedíte, laskavost a soucit vás mohou pozvednout k rozkvětu - stavu, který se běžně popisuje jako stav, kdy se cítíte šťastní, plní energie a spokojeni se životem.

Uvolnění

12.10.2022

Je snadnější být bdělí, když jsme uvolnění, a z uvědomování si se potom stává radostná, příjemná zkušenost. Mnoho meditujících si myslí, že být bdělí znamená zaměřovat se s velkou vervou na něco konkrétního, nebo vytvořit pozitivní stav mysli, což je vlastně projev neprospěšného chtění. Meditující mysl je přirozeně uvolněná.

Dary ticha

07.10.2022

Každý by si měl uvědomit, že tiché vědomí má schopnost léčit. Tichá mysl, kterou zažíváme v meditaci , je o opětovném spojení se svým zdrojem. Každý spoléhá na vrchní vrstvu mysli, která je aktivní, neustále myslí a cítí. Ale když se aktivní mysl zafixuje na úzkost, strach, osamělost a nejistotu, nemůže se z těchto fixací vymanit. Pamatujme, že...

Přirozeností naší mysli je, že vzniká a že zaniká v každém okamžiku. A každý okamžik zanechává odkaz pro další, následující okamžik. Právě proto je důležité rozvíjet prospěšné vlastnosti mysli, jako jsou trpělivost, vytrvalost, radost a vyrovnanost, aby se právě ony staly tím odkazem, který je předáván dál..

Minutěnka

30.09.2022
Když změníš svoje zaměření, fokus z toho co chybí k tomu, co je přítomno,z toho, co chybí k tomu, co bylo dáno,z toho, co nejsi k tomu, co jsi, od zubu lineárního času k bezprostřednosti Nyní, znovu se spojíš s láskou, pravdou a krásou, a hojnost je tvoje, bez námahy
Jeff Foster~ Art by Duy Huynh ~

Ať se rozhodneme uskutečnit jakýkoli rituál, vždy jde ruku v ruce s rituálem hojnosti. Protože jak víme, skutečná hojnost je život, kterému nic nechybí. Neznamená to, že čas od času nebudou přicházet výzvy, kterým je třeba čelit..

Když meditujeme, obejdeme vnitřní hluk a spojíme se s tichem, které je skryto pod vším, co prochází hlavou. Vstupujeme do ticha za každou myšlenkou. Když meditujeme, naše tělo i mysl odpočívají.

Horečná aktivita léta utichá, a přichází čas ztišení a také, zpomalení avšak pozor, ne zlenivění, poněvadž pro posílení a podporu energie prvku země, do něhož vstupujeme, je zdravý a přirozený pohyb. Tedy zpomalení neznamená zahálení dlouhým posedáváním. Zatím co dny mohou být proložené procházkami v přírodě, dlouhé večery můžeme prosvítit pohledem...

Kladete si občas otázku: Proč nejsme každým okamžikem zaplaveni čistou láskou, pokud je přirozenou podstatou nás samých? Proč často pociťujeme nedostatek lásky?

Ctít svoji cestu pro mně znamená především důvěru v nestálou povahu života a to, že jsme vedeni. Zároveň věřím, že právě tato důvěra nám může pomoci uvolnit se a změkčit do různých fází našich cest. Jak posílit svoji důvěru, kdykoliv se zaseknete v pochybách?

Minutěnka

26.08.2022
"Základem chování by mělo být dávat. Když se s někým setkáte, přemýšlejte o tom, co mu dáváte, ať už je to konkrétní dar krásného předmětu, slova pozdravu, vřelé soucítění, chvála, adorace, láska, povznášející rada, nebo dobrá zpráva pro jeho tělo, mysl nebo duši... Umění chování je takové, že první okamžik setkání by měl mít skutečnou hodnotu...

Žijeme ve zrychlené době, kdy vnější svět svými nároky a požadavky nás lehce odvádí od sebe sama, lehko se ztrácíme a často býváme odpojeni od nejhlubší podstaty nás samých. Od částí sebe sama, které jsou schopny rozhodovat, jak budeme trávit svůj čas, způsob jakým prospívat sobě a svému zdraví, svému srdci, mysli a tělu: kam budeme směřovat svoji...

Máme opravdu horký srpen. Léto svojí energií a vnějšími podněty a krásou, nás může velmi lehce odpojit od našich potřeb, které nejsou li naplněny, krásu si neužijeme až do plnosti jejích květů, jež přicházejí později. Možná nyní s úžasem a radostí proplouváme, ale mějme na paměti, že to, jak o sebe právě v tento čas pečujeme, se odrazí v období,...

Ne každý cítí radost a harmonii každý den svého života, a je mnoho věcí, které to zapříčiňují. Abychom nepodlehli a neupadli do špatné nálady, je právě proto potřeba každý den pro sebe udělat něco, co v nás podporuje dobrou náladu.