Chvilka pro ztišení 

I krátká chvilka stačí, pokud se opravdu zastavíme, ztišíme, nasloucháme a jdeme ještě o kousek dál, do ticha za každou myšlenkou

Máme opravdu horký srpen. Léto svojí energií a vnějšími podněty a krásou, nás může velmi lehce odpojit od našich potřeb, které nejsou li naplněny, krásu si neužijeme až do plnosti jejích květů, jež přicházejí později. Možná nyní s úžasem a radostí proplouváme, ale mějme na paměti, že to, jak o sebe právě v tento čas pečujeme, se odrazí v období,...

Ne každý cítí radost a harmonii každý den svého života, a je mnoho věcí, které to zapříčiňují. Abychom nepodlehli a neupadli do špatné nálady, je právě proto potřeba každý den pro sebe udělat něco, co v nás podporuje dobrou náladu.

Kdo jsem ...

20.07.2022

Vyrostli jsme ve víře, že jsme myšlenkami a pocity spíše, než že máme myšlenky a pocity, což přináší, že býváme ovládáni rozmarem každé měnící se myšlenky a emoce. Víra, že všechny naše myšlenky jsou pravdivé, může vést ke stále většímu stresu, neštěstí a nedostatku naplnění v životě. Pro pochopení "kdo jsem", k uchopení konceptu "já jsem" nad...

Žijeme své příběhy, nebo falešně vytvořené koncepty života, ve kterých jsme se natolik ztotožnili se svou rolí, že jsme zapomněli, že je to všechno jen hra. Zapomněli, že role, kterou jsme přijali pro práci, či vztahy, má své kulisy i scénáře, které se mění a končí. Že jediná neměnná konstanta života, je naše skutečné já - za jménem, formou...

Om So Hum

10.07.2022

Znáte to, jak si broukáte písničku, která vás pohltí svým rytmem nebo obsahem slov? Dnes sdílím jednu k léčivému prozpěvování a přeji ať potěší vaše srdce, pohladí váš sluch a povznese vaši "náladu" (naladění sebe)

Jednoduchá otázka, která často vyvolá stav zmatení, když se nás někdo zeptá. Tedy pokud právě naléhavě nepátráme po toaletě v neznámé restauraci. Bývá nezvykle těžké odpovědět na tuto jednoduchou otázku ve chvíli utrpení, smutku, zoufalství nebo zrady, kterou právě prožíváme. Jsme to my, kdo na to "co potřebuji" čeká nějakou odpověď z venčí, přitom...

Minutěnka

06.07.2022

"Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí."

"naučila jsem se být soucitnějším člověkem. Naučila jsem se používat své dary k tomu, abych pomáhala ostatním vidět v sobě to dobré"

Je smutné vidět, jak se zelené lesy se zpěvem ptáků proměňují v tichý hřbitov. Našlapuji lehce po té pasece a dovoluji smutku, aby pomalu prosakoval a dotkl se mého srdce. O kousek dál jsem byla potěšena, když jsem uviděla zelené výhonky vycházející z jednoho spáleného stromu. I když mnohem více jsou zde nyní pařezy a není zde úkryt pro návrat...

Děkuji

29.06.2022

Je to krásný pocit, Děkovat za další měsíc v milé společnosti, za šest měsíců naší společné cesty, za krásný půl rok v našem online Klubu duševní pohody - místo k zastavení, ztišení, místo pro klid, bezpečný prostor ke spočinutí společně i kdykoliv budete potřebovat najít si to, co vás potěší pro daný moment. Tak jsem to měla v...

Meditovat může být velmi jednoduché, pokud se prostě rozhodnete začít. Slovo "meditace" napsané tužkou ve vašem kalendáři může být dostatečným podnětem k tomu, abyste se zastavili a vyzvedli si svoji denní dávku klidu.

Neexistuje většího projevu sebelásky, než když o sebe pečujeme vlastním dotekem. Když si vytvoříme podmínky takové, jako té nejmilovanější osobě. Zapálíme svíčky, ohřejeme olej, a především, uděláme si na péči dostatek času. Věřím, že už jen představa jak je o vás pečováno se vám líbí a cítíte vnitřní touhu dopřát si jí hned. Tak nečekejte!

Každým okamžikem vysíláme do vesmíru své touhy a přání. Mnohdy jsme překvapeni z chaosu ve svém životě, s pocitem, že naše přání se neplní. Přitom vše, co žijeme, jsou naše zhmotněné myšlenky a přání, jak vystihuje jeden z textů, známého jako upanišády:

Měsíc červen je vstupní branou do letního období, i proto, se hned během prvního online setkání podíváme na toto období z pohledu ájurvédy, bylin a zázračné síly přírody

Jistě jsme se každý setkali s tvrzením, že psaní deníku je prospěšné pro mysl i ducha, a z vlastní zkušenosti mohu jen říci, že pokud ho ještě nemáte, začněte se psaním právě teď a udělejte si z toho zvyk.

Většina z nás si neuvědomuje, že to první, s čím se setkáme bezprostředně při svém narození je dotek. Uvědomujeme si však určitě jeho význam, všichni jsme ve svém životě laskavý dotek zažili a pocítili jeho mocnou sílu ať již ve vzpomínce na laskavou náruč rodičů či babiček, a nebo v dospělosti jemný dotek milované osoby.

Všichni vnímáme tlukot svého srdce. Své srdce si uvědomujeme jako fyzický orgán, kterým neustále cirkuluje krev, jež přivádí kyslík i energii do buněk našeho těla. Mnozí si mohou také uvědomovat energetické centrum svého jemnohmotného těla, neboli srdeční čakru, to místo uprostřed hrudníku, které pro většinu lidí bývá zablokované, a to nejčastěji...