Chvilka pro ztišení 

I krátká chvilka stačí, pokud se opravdu zastavíme, ztišíme, nasloucháme a jdeme ještě o kousek dál, do ticha za každou myšlenkou

V životě a životech každého z nás byly chvíle, kdy jsme doslova obětovali kousky toho, kým doopravdy jsme. Ze strachu, studu, z pocitu abychom nebyli považováni za divné nebo "jiné" jsme se stávali těmi, kým nás chtěli mít - naše rodina, nejbližší společnost i přátelské okolí

Krása je univerzálním vyjádřením božské ženské energie. Krása je božským vyjádřením lásky a měla by být prožívána všemi pěti smyslovými schopnostmi. "Nevíš-li kudy kam, dělej krásu"

Aneb, jak překonat vnitřní konflikt a najít přirozený klid i sílu. Východní filozofie poukazuje na to, že vesmír je tvořen mužskými a ženskými energiemi, které naplňují všechny věci.

Lakshmi

20.02.2023

Lásky, zde přikládám píseň a mantru, která zazněla na závěr našeho večera, v podání Sam Garrett a Mollie Mendoza . Děkuji srdečně za krásný čas spolu. A těším se na nás opět

Stejně jako se rostlina zbavuje svých lístků, květů, plodů a semínek - ví to růže a ví to i fénix - musíme i my Zemi navracet to, co má být proměněno. Mám ráda moudrost, kterou nám příroda připomíná - jak s každým nádechem, v každém oka mžiku, přichází k nám poselství

Věří se, že nejen negativní, ale i stagnující energie může mít extrémně škodlivé účinky na náš duševní a fyzický stav. Dokonce se věří, že se projevuje ve věcech, jako je nedostatek štěstí a úspěchu, stejně jako bolest a nemoc.

Pokud jste se snažili ztišit hluk uvnitř své mysli a udělat si v hlavě prostor, abyste mohli jasně myslet a vymanit se ze starých zvyků, potom již pravděpodobně zkoušíte meditovat. Protože jak víme, meditace je tisíci léty ověřeným klíčem k evoluci. A dalo by se říci, že tato prastará technika se právem stala "novým" modelem v péči o sebe a...

.. jak píše mistr Iyengar: "Uvolnit se znamená zrušit napětí. Zrušit napětí znamená přetnout vlákna která nás poutají k naší identitě. Ztratit identitu znamená zjistit, kdo nejsme ... "

Modlitba přišla jako novoroční pozdravení od milé, Vlasty Urbanové, z chráněné dílny Lemniskáta Fotografie je v momentu, kdy jsem se chystala jít spát, vzala si telefon, uviděla čas a našla tuto modlitbu

PF 2023

01.01.2023

Vzhlížím s velkou vděčností a přeji nám všem, kéž jsou naše kroky požehnané na cestu za vnitřní moudrostí. V nejjemnějším doteku, kéž přichází duchovního poučení, posila i milost.

Podpora sobě

26.12.2022

Na milost a nemilost svým emocím, jsme vydáváni každým dnem. Pokud je neumíme pojmenovat přichází s tím pocit bezmoci, protože pokud je neumíme, či odmítáme pojmenovat, nemůžeme si vytvořit praxi, která nám pomůže se přes to přenést.

Ač si každý z nás přeje zářit každý den, neunikneme dni, který jen co začne, jsme unavení z intenzivních okamžiků které přicházejí, z pocitů smutku, vzteku a frustrace. A právě tyto chvíle, dokážou hned ráno emocionálně vyčerpat a nepříznivě ovlivnit vaši práci i vztahy.

Kroky k Lásce

05.12.2022

Základní a nejhlubší potřebou každé lidské bytosti je milovat a být milován. K tomu abychom mohli milovat druhé a plně přijmout lásku druhých, musíme nejprve milovat sami sebe: Pochopením toho, kdo skutečně jsme, přijetím spojení se vším kolem nás, prožívání sebe sama jako Lásky. Lásky, kterou jsme.

Pro lidskou mysl může být obtížné zůstat v přítomném okamžiku: Mysl tráví svůj čas soustředěním se na minulost, budoucnost nebo zaplétáním se do toho, co by mělo být a co by, kdyby. Studie potvrzují, že povolení, aby mozek běžel tímto způsobem, může způsobit, že lidé budou nešťastní. Jak prohlašují vědci: "Bloudící mysl je nešťastná mysl"

Je to tak, že zahradničení s podzimem končit nemusí, a to i když zahrádky jsme pomalu a svědomitě uložili ke spánku. Stačí si jen připomenout, že máme čas ztišení a zklidnění a ze svých zahrádek tam venku přesunout plnou pozornost k těm vnitřním. Být vědomým zahradníkem pěstujícím pozitivní náladu pro harmonii těla a mysli.

Je snadné uvíznout v požadavcích vnějšího světa a ztratit spojení se svojí nejniternější podstatou. V dnešní době, v naší uspěchané civilizaci, kdy je mysl plná vnějších požadavků a tužeb obzvláště lehce dochází k odpojení od našeho srdce. Když se však vědomě rozhodneme žít - žít pro radost žít pro život - a vybudujeme si záměrnou praxi pro...