Vnímejte své tělo

25.06.2024

Proč se mysl, tělo a duše mohou cítit odděleny, když ve skutečnosti tomu tak není? Příčinou je nedostatek bdělé pozornosti! Vnímejte své tělo: Cítit ne-štěstí, je zpětná vazba

Když bděle vnímáme své tělo, napojujeme se na základní pole nekonečných možností. Jsou-li mysl, tělo a duše v harmonii, přirozeným výsledkem je pocit štěstí. 

Cítit ne-štěstí, je zpětná vazba, která signalizuje, že že kdesi ve společném poli zavládla disharmonie - buď v mysli, těle, nebo duši.

Pokud nevěnujeme pozornost svému tělu, nemůže se přirozeně vyvíjet. Je to stejné, jako s dítětem, které volá o pomoc a rodič si ho nevšímá, je mu to jedno, zda dítě je, či není šťastné .. 

Naše tělo se nepřestalo nikdy vyvíjet, neustále se mění a to i na genetické úrovni a tato změna není nikdy neutrální. Vede buď k růstu, vývoji a rozvoji, nebo se ubírá přesně opačným směrem, tedy k úpadku, rozpadu a nesouladu.

Záleží to jen na naší pozornosti, právě ta je spojením s polem nekonečných možností. 

Bdělé vnímání vlastního těla rozvíjí inteligenci, kreativitu a sílu.

Mezi základní způsoby rozvíjení bdělé pozornosti patří vědomé vnímání těla. Není to nic tajemného. Stačí vyladit se na pocity v těle pokaždé, když vás něco rozptyluje. 


Jakmile vás něco vyvede z klidu, uvolněte se, zkuste se nerozčilovat proto, že vás něco rozčílilo, a místo toho jděte dovnitř a vnímejte pocity.  Zaměřujte se na spojení, zhluboka dýchejte, protože to je nejjednodušší způsob návratu k bdělé pozornosti. Přerušujete tím řetězení, vytváříte pauzu, krátký interval bez reakcí a reakce se tak přestanou posilovat. Soustřeďte se na rušivé vjemy tak dlouho, než zcela zmizí. Připomenete tělu, jeho přirozený stav harmonie a schopnost sebe léčební.

Nic není inteligentnější, kreativnější a mocnější než léčebný systém, a přesto ho stále ignorujeme

Léčení by mělo probíhat pořád 

stejně jako dýchání, a neměl by to být izolovaný proces zaměřený na odstraňování nemocí. Měla by to být věčná komunikace s polem. 

Jedním z kroků je vědomé vnímání pocitů, tím dalším je vnímání pole, jež nás všechny neviditelně spojuje.

Jak to uděláte?


Běžně se zaměřujete na lidi, věci a události - to vše jsou vnější podněty. Zkuste se nyní dívat do prostoru mezi věcmi. Když se díváte na nějakého člověka, zkuste se zaměřit do prostoru mezi vámi. Pole existuje tam, kde podle vás nic není . v prostoru mezi myšlenkami, objekty, dechy, pohyby. Je to pořád týž prostor, ale my ho nevnímáme, protože nejsme dost pozorní. Jakmile začneme tento prostor vědomě vnímat, je plný, je bohatý a dynamický. Je to pole čirého potenciálu, neznáme území, z něhož vznikají pohyby a všechno ostatní. Je to poklidný prostor. Tedy když na něj zaměříte pozornost, mysl se zklidní a tělo se zároveň může začít zbavovat nahromaděného napětí a zbytků minulých stresů. V tomto stavu hluboké relaxace je léčení nejaktivnější. 


Zkuste si nyní velmi jednoduchou věc pro zjištění, zda své tělo zatěžujete následujícím cvičením

Uvolněte se, v klidu seďte a a řekněte tělu, že může dělat co samo chce. Stane se něco z následujících věcí

⚘  začnete vzdychat, budete malátní, zaplaví vás vzpomínky, dostaví se nečekané tělesné pocity a s tím i spontánní emoce, možná se rozpláčete a pak se vám uleví 

V tomto případě vám tělo posílá signály, že potřebuje prostor k léčení a osvěžení

⚘  když se v klidu posadíte a řeknete tělu, že může dělat co samo chce, pocítíte hluboký klid a mír, příjemné nadšení, lehkost, hravou radost a budete žasnout nad neznámem za maskou hmotné existence. 

V takovém případě, je tělo v přirozeném stavu, a nic mu nebrání v samoléčbě

Když je tělo v přirozeném stavu, prožíváte štěstí.
Jste-li šťastní, vybaví se vám vzpomínka na to, kdo skutečně jste

Chci ve svém životě začít změnu a proto budu dělat následující věci:


🪷 Budu činit jen taková rozhodnutí, která posilují energii v těle. Tělo je mým spojením s vesMírem, jenž je nevyčerpatelným zdrojem energie. Mám-li pocit, že mi chybí energie, znamená to, že bráním proudění nekonečného toku energie. Zeptám se svého těla, co potřebuje, a budu se řídit jeho radami. Ideálním stavem je prožívat lehkost, vyvolávající pocit, že člověk není omezován tělem. Tělo a vesmír tvoří jeden celek 

🪷  Než nechám volný průchod svým emocím, poradím se se svým srdcem. Když mu důvěřuji, je to vždy spolehlivý rádce. Pomáhá mi prožívat empatii, soucítění a lásku. Srdce je sídlem emocionální inteligence. Emocionální inteligence člověku umožňuje být ve spojení s nejhlubším já. Posiluje všechny vztahy tím, že nám připomíná, abychom v druhých viděli sami sebe.

🪷  Pocit tělesné lehkosti bude mým indikátorem štěstí. Když se budu cítit těžce, či otupěle, budu tomu věnovat zvláštní pozornost, protože takové pocity jsou náznakem, že trpím vnitřním neklidem, a jsem pod vlivem zažitých návyků, než abych využíval možnost vést svěží a nový život.  Své tělo nejlépe posílím, když mu budu dopřávat vše, co nejvíc potřebuje, ať už je to spánek, odpočinek, životodárná výživa, radost z pohybu nebo splynutí s přírodou (meditace)


Klub Duševní pohody nabízí mnoho dalších meditací, inspirace, učení všímavosti, bdělé pozornosti, i cvičení  Vstupte a vyberte své téma


Těším se na vás uvnitř

MM

Zdroj: cvičení z přednášky "Recept na osvícený život" Deepak Chopra 2015 v Praze, kterou jsem osobně absolvovala. Dosud a navždy za to budu cítit vděčnost - nekonečná vděčnost