Meditační čas 

Hluboká relaxační technika a forma meditace označována jako "psychický spánek", je stav mezi spánkem a bděním. Stav ve kterém tělo je zcela uvolněné a vědomí se obrací dovnitř. Praxe vám nabízí hlubší spojení s vaším tělem, energií, myslí, intuicí a blažeností.

Nadechněte se

16.07.2023

Čas pro regeneraci těla a mysli. Čas, který probouzí radost a důvěru v život sám. Čas v němž uctíváme čisté božské bytí, které věčně září jako slunce

Den letního Slunovratu je časem pro rituál, časem spojit se s přírodou a jejími cykly. Oslavit, poděkovat, či uzavřít nějakou kapitolu. I my, jsme nedílnou součástí přírody, jsou to i naše oslavy a jejich začlenění do života nám může pomoci se zastavit a ujasnit si směr, kam dál.

Meditace srdce

05.05.2023

Meditační přesnídávka pro regeneraci těla a spojení se s intuicí. Dopřejte si přesnídávku každý den, spojíte se tak se svojí intuicí, osvěžíte tělo a zklidníte mysl. Tato meditace je pro nejvyšší radost vašeho srdce.

Zvuk je prastarý nástroj pro léčení, jímž praktikovali a používali ho staří Egypťané, Indové, šamani a léčitelé po celém světě po tisíce let. Dalo by se říci, že zvuk je nástroj, který obstál ve zkouškách času. Studiem tónů a vibrací věda prokázala hluboký vliv na mozkové vlny a stavy vědomí, které ovlivňují způsob, jakým zpracováváme emoce,...

Meditace pro Radost ze Stvoření spojená s mantrou. Mantra pro Nejvyšší Božství, které vždy Bylo, Je a vždy Bude.

Ať vnitřní dotek dechu tiší vaši mysl, paprsky Slunce a měkké světlo Luny prozáří tělo a léčivá energie nechť harmonizuje a léčí na všech úrovních, i ve všech vrstvách ..