Pro lidskou mysl může být obtížné zůstat v přítomném okamžiku: Mysl tráví svůj čas soustředěním se na minulost, budoucnost nebo zaplétáním se do toho, co by mělo být a co by, kdyby. Studie potvrzují, že povolení, aby mozek běžel tímto způsobem, může způsobit, že lidé budou nešťastní. Jak prohlašují vědci: "Bloudící mysl je nešťastná mysl"

Hojnost je energie dostatku, pocit podpory, péče a úplné svobody. Vnímání hojnosti nám umožňuje užívat si života tak, jak chceme. Dnešní meditační přesnídávka je pro uvědomění si radosti, a s tím se synchronizovat s energií hojnosti. Jednoduchým napojením využívat radost, která je všude kolem vás, a snadno přitahovat lidi, místa a zážitky, které...

Je to tak, že zahradničení s podzimem končit nemusí, a to i když zahrádky jsme pomalu a svědomitě uložili ke spánku. Stačí si jen připomenout, že máme čas ztišení a zklidnění a ze svých zahrádek tam venku přesunout plnou pozornost k těm vnitřním. Být vědomým zahradníkem pěstujícím pozitivní náladu pro harmonii těla a mysli.

Prosinec

07.11.2022

Jakou vzpomínku máte na prosinec, když zavřete nyní oči. Text Jaroslava Uhlíře, přesně popisuje mojí, a těším se těším na to, jaký bude.. Magické foto, světlo měkkého ticha zachytil Pavel. Náš tichý společník a jeden z andělů, který bdí nad námi, naším Klubem. Už v samém počátku byla zmínka o našich patronech, a protože blížíme se ke konci roku,...

Je snadné uvíznout v požadavcích vnějšího světa a ztratit spojení se svojí nejniternější podstatou. V dnešní době, v naší uspěchané civilizaci, kdy je mysl plná vnějších požadavků a tužeb obzvláště lehce dochází k odpojení od našeho srdce. Když se však vědomě rozhodneme žít - žít pro radost žít pro život - a vybudujeme si záměrnou praxi pro...

Vnést rovnováhu do svého života, je umění. Začněte s posloucháním sebe sama. Možná budete mít potíže najít rovnováhu mezi vyčerpávající rolí v práci a rušným životem doma. Možná si myslíte, že během dne není dost času na to, abyste udělali vše, co byste chtěli.

Vždy musí něco v nás umřít, aby mohla přijít transformace. Ať jsou to staré a zažité vzorce, konce osobnosti, části života, či představy o něm.. jedině tak může přijít nový způsob bytí. Naše tělo je dobrým učitelem, je součástí naší každodenní spirituality. Přesto, že můžeme cítit určité vrstvy v nás zamrzlé, pamatujme, že pod nimi vždy něco, co...

Laskavost

19.10.2022

Duševní zdraví se odehrává v kontinuu, které sahá od duševních chorob a chřadnutí až po duševní pohodu a rozkvět. Bez ohledu na to, kde na tomto kontinuu sedíte, laskavost a soucit vás mohou pozvednout k rozkvětu - stavu, který se běžně popisuje jako stav, kdy se cítíte šťastní, plní energie a spokojeni se životem.