Aktuálně vloženo

Jednou z cest k vnitřnímu míru, je meditace. Vracet se do vnitřního prostoru ticha, do prostoru mlčení, kam nemá přístup turbulence zvnějšku ani zvnitřku, je důležité. Je důležité abychom si představili, že meditace nás vede do vnitřního prostoru ticha, kde sídlí láska.

Žít z plnosti svého pravého já, je bezesporu cosi nádherného, ohromného, přesahujícího veškerá lidská chápání - co oko nevidělo, ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo. Přesto jsme k tomu všichni povoláni: Nebýt bez zájmu, nebýt lhostejní a nezaujatí


Přejít k dalším článkům                                                                                 Přejít k dalším meditacím