Pro změnu a růst je potřeba naslouchat svému vnitřnímu hlasu

29.06.2024

Člověk ví, kdo je, a cítí se poměrně jistě a pohodlně ve své roli. Nastávají však v životě časy, kdy je jistota narušena změnami v prostředí nebo v samotném nitru člověka. Ať je to cokoli, co naruší identitu starého pohledu na svět i sebe sama, mohou tyto okolnosti posloužit jako čistící funkce, zároveň vytvářející příležitosti pro nový start a dosažení rovnováhy   


K čemu nás změna přivádí je nutnost odpoutat se od sebe a přijmout svůj stín a tím z něj také vystoupit. Vede k větší toleranci, vnitřní síle, nabitá síla ožívá pro dobro všech, vnímáme sebe pouze jako součást vesmíru, víme, že jsme smrtelní, přebíráme zodpovědnost za své činy a skrze sebe začínáme žít a budovat zdravé vztahy. Žijeme pro dobro všech bytostí světa

Znovuzískání schopnosti vidět možnosti a alternativy, které nám život nabízí, vyjádření vize štěstí a rozvíjení svého plánu dosažení úspěchu. Postupně z reaktivních osob měníme se v proaktivní, kdy si uvědomujeme, že můžeme tvořit svůj vlastní osud. Nově se definujeme nejen z hlediska oběti, ale také z hlediska svých silných stránek. 


Předpokládá se, že změna se dotýká pěti hlavních oblastí:

✧ Vztahy k lidem - vztahy k jiným lidem zahrnují jak posilnění stávajících, tak vznik nových blízkých vztahů.

✧ Nové možnosti - nové možnosti zahrnují uvědomění si toho, že je v životě možné dojít hned k několika možným výsledkům

✧ Osobní síla - osobní síla zahrnuje pocit a vědomí člověka, že dokáže zvládnout náročné úkoly a životní výzvy

✧ Duchovní změny - duchovní změny člověka znamenají silnější spojení a hlubší respekt k nějaké vyšší síle či častější přemýšlení o naší existenci

✧ Vděčnost za život - ocenění každé chvíle a pocit štěstí za to, že jsme na živu, je pátým aspektem změny


K osobnostnímu růstu je potřeba naslouchání svému vnitřnímu hlasu. Hlas nitra je hlasem plnějšího života. Pokud ho neposloucháme, vývoj osobnosti nenastává
Carl Gustav Jung

Na své možné já, můžeme reagovat třemi způsoby

✦ nečinností

✦ aktivním odmítnutím

✦ začleněním možného já do zkoumání sebepojetí, sebepoznání - zkoumání s účelem změny


Co nám může pomoci na cestě zkoumání

Naslouchání svému vnitřnímu hlasu

Setkávání v ženských (či mužských) kruzích, pro navázání přátelství, sdílení a podporu na cestě za společným cílem

Dále mohou být nápomocny psychoterapie, meditace, cesta všímavosti a bdělá pozornost

Techniky a rituály pro napojení se na pulzující proud života - nabízím inspiraci a individuální provázení jemnou technikou Continuum movement  a ozdravné rituály

K čemu nás změna přivádí, proč je důležitá 

Nutnost odpoutat se od sebe, přijmout, ukázat svůj stín a tím z něj vystoupit. 

Odpoutáním se můžeme dostat hlouběji do sebe, přijímat lidi, kteří nás obklopují, ale taky sebe sama. 


Hodně sil a podpory na cestách pro Změny mějme

v lásce

MM