Vnitřní klid

24.10.2023

Cesta ke svému vnitřnímu klidu je společná a dá se říci, že pro nás všechny stejně důležitá. Protože člověk, který nedokáže najít klid, nechá se ovlivňovat hlukem svých myšlenek a unášet různými emocemi způsobuje neklid i ve svém okolí. 

Člověk, který nedokáže jasně myslet a je uvnitř zmatený, přebývá v něm spousta pocitů, které s ním cloumají, není svým pánem a nechává se napospas svým vášním a emocím, způsobuje "životní chaos".

Je to plýtvání životní energií, brodit se močálem emocí. Zatímco, když dokážeme najít pokoj sám v sobě, vytváříme kolem sebe atmosféru klidu, ve které se všichni cítí dobře, na správném místě. 


Člověk najde vnitřní klid jen tehdy, když se nevyhýbá vlastní pravdě, když dokáže před Bohem snést vše co se v tichu vynoří v jeho nitru, protože cítít, že Bůh ho přijímá takového, jaký je. 


Jedna z důležitých zásad psychologie tvrdí, že člověk, který nečelí svým zraněním, je odsouzený k tomu, aby zraňoval sám sebe nebo ostatní.  Každý z nás se v životě zraní. 

Rány mohou být příležitostí k růstu a prohloubení soucitu s ostatními. Kdo jim nečelí, bude nadále ubližovat druhým i sám sobě.

Co musíme udělat, abychom do svého života vnesli klid a harmonii, po které toužíme? Ponořit se do tichosti svého srdce. Musíme zpomalit a žít lidským tempem, pak budeme mít čas naslouchat. A jakmile začneme naslouchat tomu co se děje, věci samy začnou získávat podobu. Modlitba usebrání, v samém srdci ticha, nás může osvobodit a uvolnit nám prostor, abychom mohli dýchat a žít život v lásce a harmonii.

Modlitba usebrání je velmi jednoduchá. Jenom se odevzdáme a necháme konat Boha. Meditující pracuje s rozumem a emocemi, dokud se mu náhle nezobrazí pravda v celé své zázračnosti. V ní pak může setrvat, tiše rozjímat a s láskou uctít. 

Jak najít tuto milost ve svém středu? 

Pravidlo první: 

Na začátku modlitby si dopřejme minutu nebo dvě, abychom se ztišily, a pak se s vírou vydáme do hlubin svého nitra. Uvolnit se předtím, než se začneme modlit, je nadmíru důležité  a je vhodné tomu věnovat čas . Důležité je to proto, že modlitba pak tělo osvěží, a také proto. jež v klidu sedí a odevzdává se, se může stát svátostí, která symbolizuje stav, k němuž směřuje duch - odevzdání se a spočinutí v Bohu. Na konci opět strávíme několik minut vycházením. 

Pravidlo druhé:

Poté, co jsme v důvěře a lásce našli spočinutí ve svém středu, zvolíme si jednoduché slovo, mantru a necháme ji ve svém nitru opakovaně znít

Pravidlo třetí:

Kdykoli nám během modlitby vstoupí do vědomí cokoli jiného, jednoduše se s pomocí modlitebního slova jemně vrátíme do přítomnosti. Hledáte svoji mantru?

♥︎


S úctou ke všem tradičním učením, pojďme si ještě než usednete ke své modlitbě připomenout moudrá slova Doma Chapmana: "Modlete se tak, jak můžete, nikoli tak, jak nemůžete." Každá metoda nám má pomáhat, má podporovat naše konání. A čím je jednodušší a prostší, tím spíš nám umožní najít jednoduchost a prostotu v modlitbě, místo aby zatěžovala a rozptylovala. 

Žádný čas není pro modlitbu nevhodný. Do svého středu se můžeme obrátit, i když se vzbudíme uprostřed noci.

♥︎

Přeji vám krásný čas v Modlitbě usebrání. Kéž si každý pod vedením Ducha svatého najde vlastní cestu


V lásce

MM