Pránájáma

26.05.2023

Pránájáma, co to vlastně je. Slýcháme tento pojem častěji, častěji nežli dřív. Někoho může snaskrtské slovo odvrátit v domnění, že je to technika předurčená pro aktivní praxi jógy. Přitom dýchací techniky jsou vhodné pro všechny, kdo nemají dost sil k ovládání mysli. 

Dýchací techniky bývají součástí meditační praxe, avšak stejně tak mohou sloužit pro ztišení mysli během dne, v momentech kdy cítíme, že jsme tahání všemi směry a potřebujeme se navrátit do svého středu, kde je klid a jasnost rozhodování. Rozhodujeme se každou minutou


Pránájáma je složené slovo, znamená ovládání dechu. Prána - dech, a ájáma - ovládání

Když utišíte svoji mysl ovládnutím dechu, musíte obrátit pozornost na to, co je si vědomo klidu mysli. To znamená obrácení pozornosti na pozornost


Mysl a dech jsou různé aspekty téhož individuálního proudu, na kterém jsou závislé. Když dech zastavíme, myšlení se také zastaví a pak je upřeno na myšlenku, která převládá. Když je dýchání násilím omezeno, myšlení se zastavuje, a naopak, když je násilně omezeno myšlení a jednobodově soustředěno, zpomalí se dýchání a mysl se ponoří do jemnější úrovně

Proč zadržením dechu dochází k soustředění mysli? 

Zastavíme-li dech, veškerá pozornost je obrácená na něj a vše ostatní je odsunuto, to znamená, že všechny rušící myšlenky ustanou. 

To je účel pránájámy.

Pránájáma je vhodná zejména pro ty, kdo nemají dost sil k ovládání mysli. K ovládnutí mysli stačí jen pouhá regulace dechu a jeho pozorování. Jednoduchá, obyčejná praxe pránájámy - nádech, zádrž, výdech - stačí pro získání duševního klidu. 


Nikdy pránájámu neprovádějte jen mechanicky, když se však tak přeci stane, soustřeďte se na myšlenku "já" a hledejte její zdroj. Prána i myšlenka "já" vznikají i zanikají obě společně. Jakmile ale zaniknou začne se projevovat zářící Já-Já, které jeplynulé a nepřerušované.

"Pak stačí maličko zastavit dech .. a jsi v poznání" 

Pravým účelem pránájámy je pokročit za mysl, získat nad ní vládu  a přejít do klidu samádhi, které má být nakonec trvalé a přirozené.

Samádhi je pojem jenž označuje nejvyšší stav vědomí, jaký člověk může v životě dosáhnout. Cíl naší duchovní cesty na této zemi.

♥︎


Jednoduché dechové cvičení, které můžete vyzkoušet právě teď


Z textů Šrí Ramana Maharši a Eduarda Tomáše