Posvátné ženství

09.03.2023

Krása je univerzálním vyjádřením božské ženské energie. Krása je božským vyjádřením lásky a měla by být prožívána všemi pěti smyslovými schopnostmi. "Nevíš-li kudy kam, dělej krásu"

Když je náš vnitřní stav krásný, naše vibrace jsou krásné. Když jsou naše vibrace krásné, bude krásná i naše přítomnost

Pojem posvátné ženství není pouhým označením pro ženu pobíhající bosky v lese. Energie božského ženství je přítomna ve všech bytostech, má své kvality důležité pro rovnováhu a harmonii života. V mužských kulturách, a to převážně v západní civilizaci v níž rosteme, se chválí produktivita, ambice, soutěživost a s tím se zapomíná na tu část v nás samých, v níž je obsažena kreativita, jemnost a celá řada ženských předností. Tyto jsou často odsouvány na vedlejší kolej a přitom právě vytváření krásy prostřednictvím tance, malování, zpěvu a dalších činností naplněných čistě ženskou esencí připomínající podstatu života. Dodává energii, abychom byli schopni plnit své každodenní povinnosti s radostí a inspirací. Opečováním a navracením se k této často potlačované ženské síle, lze do života vrátit větší rovnováhu a vytvořit tak harmoničtější stav bytí. 

Ženská síla začíná otevřeností srdce, je uklidňující, hravá, je důležitá, abychom se vyhnuli stereotypům, stresu, duchovní prázdnotě a vyhoření.  

Začít s kultivací a péčí o tyto kvality, můžeme začít každý hned v běžném každodenním životě:

⧽ Pozorujte krásu na všech místech, ve všech lidech a okolnostech. Tím, že ji zříte, ji také povyšujete, čímž se stává zjevnou i pro vaše okolí. Krása je božským vyjádřením lásky a měla by být prožívána všemi schopnostmi. Dívejte se, ochutnávejte, naslouchejte, spočívejte v ní

⧽ Vytvářejte laskavý prostor. Zjemňujte svojí něžností prostor pro ostatní, aby se uzdravili a zpracovali, aniž by bylo nutné poskytovat řešení. Něha jako Boží zázrak, umožňuje přítomnost zranitelnosti. S něhou je možné přijmout nedokonalost a prožívat krásu i v nedostatcích

⧽ Důvěřujte své intuici. Ženská intuice je vnímavá na jemná znamení a signály vesmíru. Intuice spojená s odevzdáním může vést naše kroky tím nejhladším směrem k vyššímu plánu

⧽ Dovolte si být kreativní. Ženská energie je vrozeně poetická a má ve své podstatě hravého ducha.  Kreativita umožňuje nekonečně mnoho příležitostí pro vyjádření blaženosti duše

  Jedině v lůně ženy, se může projevit a zrodit veškerá hmotná existence

Země, kde jsou stvořeny rostliny, zvířata, a živly, je v podstatě ženská energie

"Zatímco mužská energie udržuje rytmus, úlohou božského ženství je kreativně tančit v melodii nestrukturovaného výrazu"

♥︎

Často celé dny rušně běháme aniž máme ponětí, jak se cítíme v tom, co děláme. Být v kontaktu s vlastními emocemi, spolu se schopností vcítit se do druhých, je další ženská dovednost, která nás udržuje ve spojení - v lásce. Jak pečovat o své dovednosti

Vnímejte své pocity. Pocit je dalším darem božského ženství a emoční vědomí hraje důležitou roli v každém rozhodování, jež děláte. 

⧽ Pište si deník. Zapište si každý den pár slov jak jste se cítili v různých situacích. Pište ho pravidelně, všimnete si tím svých vzorců chování, zbystříte emoční vnímavost a naučíte se jednat v souladu s emocemi, místo abyste na ně reagovali.

⧽ Pečujte. Pečujte o své prostředí, květiny a vztahy. Pečujte bez podmínek - s láskou. Vařte s láskou, sdílejte co vaříte, nebo pečete. Podělte se s kolegy, sousedy, nebo podarujte svačinu bezdomovci cestou do práce. Připravte ji pro něj. Dar pečovat bezpodmínečně znamená neočekávat nic na oplátku. 

Pečujte o sebe

⧽ Pěstujte laskavost a soucit. Cvičte neodsuzování, aktivní naslouchání a odpouštění. Dovolte si slyšet a vidět ostatní a přijmout je takové, jací jsou.

⧽ Buďte laskaví a soucitní i k sobě ve svých povinnostech a koníčcích. Když úplná přesnost není možná, v takovém případě dopřejte si o to více odpočinek a vnímejte pozitivitu v nedokonalostech. 

⧽  Malujte, zpívejte, zpívejte mantry, tančete, hrajte si - tvořte krásno


Láska je nejmocnější silou ve vesmíru a božské ženství je příčinou této stále se rozpínající síly. 


Navrácením se do této často potlačované síly, můžeme vytvořit harmoničtější stav bytí jak uvnitř, tak navenek

Dovolme si tančit

♥︎


Připojte se k nám a získejte přístup k exkluzivním sekvencím a dalšímu obsahu pouze pro členy.