Něha jako zdroj duchovní odolnosti 

19.03.2024

Žijeme ve zrychlené době, kdy vnější svět nás lehce odvádí od sebe sama, lehko se ztrácíme a často býváme odpojeni od nejhlubší podstaty nás samých. Částí sebe sama, které jsou schopny rozhodovat, jak budeme trávit svůj čas prospěšně svému srdci, mysli a tělu. 

Ano, odolat stresu, rychle se z něj vzpamatovat a umět se vrátit do rovnováhy a harmonie, je umění, avšak každý máme vrozenou určitou úroveň odolnosti. Schopnost, kterou je však potřeba kultivovat stejně, jako všechny naše šťastné vlastnosti. Všichni zažíváme ve svém životě stres a emocionální rozrušení, schopnost těmto situacím odolat, rychle se z nich vzpamatovat a umět se vrátit do rovnováhy a harmonie, je vrozená vnitřní síla, duchovní odolnost, jež nám otevírá dveře k tomu, abychom žili život naplno.

Často, když vidíme slovo silný, či odolný , je s tím spojena představa hrubé síly, nebo určitého pohybu. Ano, i tak to je, odvaha a síla jsou důležité vlastnosti, existují však prvky, které vyžadují především empatickou péči a jemnou vnitřní sílu, jejímž zdrojem je něha.

Často se pozastavíme nad drobnou květinkou, co vyrůstá z kamene, žasneme nad její něžností a schopností zakořenit do skály.. Je to proto, že příroda stále žije, pokračuje, chce žít. V podstatě ta květinka, místo soustředění se na problémy, našla příležitost. Zatímco my často sedíme, stěžujeme si a litujeme své neštěstí. 


"Co je rozbité, může být opraveno, co je zraněné, může být vyléčeno a bez ohledu na to, jak se setmí, slunce znovu vyjde"

Jak svoji vrozenou odolnost můžeme podpořit

⧽ Uměním poučit se z minulých zkušeností

⧽ Nasloucháním signálů našeho těla a žádat naše srdce o vedení

⧽ Zachováním naděje

⧽ Být flexibilní a dovolit si změnit směr nebo zastavit

⧽ Důvěřovat ve své vlastní schopnosti a potenciál

Kultivujme svoji duchovní sílu, jež nám dává schopnost obnovit to, co bylo porušeno, ať už fyzicky nebo emocionálně, s tím, že nic nemůže být znovu úplně stejné. Jak Védy připomínají: "Nekonečná flexibilita je klíčem k nesmrtelnosti". 

"Hledejme v sobě místo, kde nic není nemožné, a buďme ochotni se každý den znovu definovat."

Učme se vyhnout tomu, abychom byli pevně fixovaní na to, jak si myslíme, že by něco mělo být. Někdy je nejlepší sednout si a dovolit, aby se věci vyvíjely. S uvědoměním, že všechno má své Boží načasování

Naše vnitřní síla,  spočívá ve víře v sebe sama. V důvěře ve vnitřní vědomí, že se dokážeme povznést nad jakoukoli výzvu. Na rozdíl od fyzické a duševní odolnosti, duchovní odolnost nás posouvá do stavu uvolnění, odevzdání se Milosti Božství. 


"Buď vůle tvá." Toto je nejvyšší úroveň vnitřní síly - duchovní odolnosti

Když si uvědomíme naši Jednotu s celým stvořením, nic nemůže oslabit to, kým skutečně jsme. 


Odolnost vyžaduje flexibilitu, rovnováhu a schopnost se přizpůsobit, spíše než tlačit vpřed. V meditacích se navracíme k vnitřní síle a jejím hodnotám, kultivujeme své šťastné vlastnosti, laskavost, soucit i odolnost. 

V lásce