Duševní hygiena jako každodenní rituál

15.12.2023

Přijde nám naprosto přirozené a je naší každodenní rutinou pečovat o svoji  fyzickou hygienu pomocí návyků, jako je sprchování a čištění zubů. Sebepéče v podobě energetické hygieny pravidelným čištěním našich energetických polí je však stejně prospěšná. Tím, že se zavážeme k pravidelným cvičením a technikám pro uvolnění, můžeme kultivovat vyvážený tok energie, který vede k větší vitalitě, radosti, jasnosti a naplnění v našich životech.

Emocionální uvolnění a očista znamená otevření se pravdě, že všechny emoce jsou přirozené a cenné. Zdravé či nezdravé mohou být však naše reakce, projevy a připoutanost k nim. 

Někdy můžeme být příliš připoutáni ke svým emocím, což vede k nerovnováze v jejich projevu a způsobuje nám bolest a utrpení. 

Skutečně ctít a uvolnit naše připoutanosti k emocím můžeme pochopením energetického dopadu každé emoce 

– jak v rovnováze, tak mimo ni –  

Pravidelná praxe uvědomění nám může pomoci obnovit zdravý tok naší energie i dosáhnout celkové rovnováhy.

Jaké bývají nejčastější emoce, projevy v rovnováze i vychýlení? 


Hněv - mocná emoce, která způsobuje, že naše energie stoupá vzhůru. Když je vychýlená z rovnováhy nebo je po delší dobu potlačována, může vést k řadě dalších emocí, jako je zášť, frustrace, podrážděnost a hořkost. Tyto emoce mohou nakonec vést k explozivním emocionálním výbuchům, které mohou být škodlivé pro nás i pro naše okolí. Kromě toho může chronické potlačování hněvu vést k fyzickým onemocněním, jako je vysoký krevní tlak, svalové napětí a zánět.

Na druhou stranu hněv může být prospěšný, když jsme v rovnováze. Může nás motivovat k vytváření pozitivních změn v našich životech a ve světě a také nám pomoci nastavit nebo posílit hranice, abychom se chránili před špatným zacházením.

Když přijmeme svůj hněv a začneme si více uvědomovat, co ho spouští, můžeme získat vhled do toho, co ho způsobuje, a použít ho jako nástroj pro pozitivní růst.

Úzkost  - Když zažíváme úzkost, můžeme pociťovat rozptýlení energie po celém těle, což vede k duševnímu neklidu, rozrušení a potížím se soustředěním. Můžeme také bojovat s odpočinkem a spánkem, což může vést k únavě a dále ještě více prohlubovat naše pocity úzkosti. Chronická úzkost může v průběhu času vést k řadě zdravotních problémů, jako je vysoký krevní tlak, nespavost a oslabení imunity.

Když je však úzkost v rovnováze, může být mocnou silou, která nás inspiruje k procvičování sebepéče, řešení výzev a rozvíjení většího sebeuvědomění. Může také sloužit jako přirozený varovný systém, který nás upozorňuje na potenciální hrozby a povzbuzuje nás, abychom byli přítomnější a proaktivnější. 

Učením se z úzkosti a kultivací uvědomění si přítomného okamžiku můžeme využít její sílu k podpoře pozitivních změn v našich životech a zároveň jí umožnit přirozeně odeznít.

Trápení se - Když se zmocní starost, vytvoří pomalost, která může prostoupit naše tělo i mysl. Přílišné trápení, přílišným soustředěním na určité téma, může vést ke zmatení, problémům s pamětí a koncentrací a k celkové únavě. Postupem času může přílišné vyžívání se ve starostech vést k oslabené imunitě a poruchám trávení.

Naopak, když jsou obavy v rovnováze, mohou být produktivní a kontemplativní energií, která zlepšuje schopnosti řešit problémy. Signalizuje, že existuje problém, který je třeba řešit, a přijetím opatření můžeme získat pocit zmocnění. 

Starost může být příležitostí procvičit si vděčnost a uvědomění si přítomného okamžiku. Navíc nás může vést ke kultivaci důvěry ve vyšší moc.

Smutek - může být ohromující a vysávají naši energii, zanechávající v nás hluboký smutek, vyčerpání a apatii. Tíha těchto emocí může být těžká, a pokud není správně rozpoznána a uvolněna, může mít fyzické účinky, jako je ztráta chuti k jídlu, letargie a zvýšená náchylnost k nemocem.

Smutek však také může mají pozitivní vliv na náš osobní růst a vztahy. Může sloužit jako mocný průvodce, který nás povzbuzuje k prozkoumávání oblastí, které potřebují léčení a růst. Zkoumáním základních příčin našeho smutku získáváme větší porozumění sami sobě a můžeme se posunout vpřed s větší jasností a účelností. Navíc prožívání smutku může prohloubit naše ocenění pro chvíle radosti a vděku v našich životech. Sdílení našeho smutku s ostatními může vytvořit zranitelnost a intimitu, což vede k hlubším spojením a vztahům. 

Pro některé také může smutek vést k hlubšímu spojení s vyšší silou nebo duchovní praxí, což nám připomíná, že ve spojení s vyšším vědomím můžeme najít útěchu.

Strach -  tato emoce má jedinečný způsob, jakým omezuje naši energii tím, že ji sráží dovnitř. Když pravidelně zažíváme strach, může to vést ke zvýšeným pocitům nejistoty, panice, vyhýbání se a izolaci. V průběhu času mohou být fyzické účinky strachu hluboké, což vede k problémům, jako je chronická bolest, poruchy spánku, oslabená imunita a únava nadledvin.

Ve stavu harmonie je strach bdělý vědomí a může být cenným životním nástrojem. Strach je přirozenou reakcí na vnímané hrozby nebo nebezpečí a může nám pomoci zůstat v bezpečí tím, že nás upozorní na možná rizika a vyzve nás, abychom podnikli kroky k ochraně sebe. Strach tak může sloužit jako ochranný mechanismus, který nám pomáhá vyhnout se újmě a udržet si bezpečí. Strach může také podpořit duchovní růst tím, že vyživuje naši důvěru ve vyšší sílu. Když zažíváme strach, můžeme najít útěchu ve víře, že pro naše životy máme lepší plán a že jsme vedeni a chráněni. 

Budeme-li čelit svým strachům s vírou, že jsme vedeni a chráněni, můžeme pěstovat odvahu, emocionální odolnost, sílu a moudrost, což nám také může pomoci snáze procházet budoucími výzvami.

Meditace je mocný způsob, jak zvednout naši vibraci a být v proudu pro nové sladěné zážitky. Oddanost meditační praxi nám pomáhá využít frekvenci hojnosti a cítit se nejlépe. 

Najděte si alespoň několikrát týdně čas na sezení v tichu s dechem nebo vyzkoušejte některou z vedených meditací

V lásce

MM