leden

Přivítejme další rok na naší společné cestě


První ze společných online večerů bude věnován meditaci a otázkám 

⧽ Kdo jsem

⧽ Kam směřuji 

⧽ Co mě vyživuje a činí mi potěšení

Naladíme se na krajinu svého srdce, kde spočineme v klidném naslouchání 


Druhý večer se ponoříme do jemné praxe v doprovodu terapeutických zvuků, připravte si posvátný prostor pro léčení těla

♡ 


Tento měsíc se online setkáme 

 8.1. a 22.1. / vždy ve 20 hodin 

Těším se na vás

MM