Leden

K online  setkáním vás zvu 2.1. a 16.1. od 20 hodin

Přivítáme další společný rok, meditací.

První z našich společných večerů bude věnován otázkám 

 ⧽ Kdo jsem, kam směřuji. 

⧽ Co mě vyživuje a činí mi potěšení

Naladíme se na krajinu svého srdce a zde spočineme v klidném naslouchání. 

Od ledna můžeme opět společně psát deník. Nenajdete zde podnět každý den, zároveň však jeden podnět může sloužit opakovaně. A možná budete překvapeni, jak jedna otázka, může přinést každým dnem nové poznání - Sebe poznáníDruhý večer se ponoříme do jemné praxe v doprovodu terapeutických zvuků, připravte si teplý čaj a deku. 

Těším se na vás

MM