Žít pro život

04.11.2022

Je snadné uvíznout v požadavcích vnějšího světa a ztratit spojení se svojí nejniternější podstatou. V dnešní době, v naší uspěchané civilizaci, kdy je mysl plná vnějších požadavků a tužeb obzvláště lehce dochází k odpojení od našeho srdce. Když se však vědomě rozhodneme žít - žít pro radost žít pro život - a vybudujeme si záměrnou praxi pro vytváření hlubokého spojení v našich srdcích, můžeme odhalit touhy zrozené z tohoto místa. 

I když vás svět táhne různými směry, vždy je možné zůstat v kontaktu se svým srdcem, se záměrem své duše


Spojení se svým já, vyžaduje praxi vnitřního dialogu a obracení se hluboko ke svému srdci. Jakmile se tento vnitřní rozhovor stane pravidelnou praxí, otevíráme zároveň více prostoru pro to, zůstat ve spojení se svým záměrem. A to i když vás svět táhne mnoha různými směry.

Z vlastní praxe, a své životní zkušenosti si uvědomuji, že jsou to nejdůležitější rozhovory, které vedu. Kterým ráda vymezuji čas, a minimálně stejně času jako rozhovorům s ostatními, a někdy i záměrně podstatně více. Nikdy nelituji, a vždy se těším. Vnímám jak mi navracení se k sobě a svým záměrům vrací radost, drží mé naděje a stejně mocně mě ukotvuje v teď a tady. Smysl mého života cítím v požehnání plynoucím z přítomnosti,  kdy mohu pomáhat lidem při hledání vlastního růstu. Být svědkem a posluchačem ostatních mi přináší pocit radosti a hlubšího smyslu pro vzájemný, okem neviditelnou nitkou, propojený účel. 


Smyslem života je spojení s tím, co vám přináší nejhlubší radost, lehkost a harmonii ve vašem životě.

Dělejte si prostor růst a ctít život v čisté radosti. 

Žijte svůj účel. 

Přijměte následující vodítko, které vám pomůže abyste se posunuli od vnějších vlivů  k osobnímu záměru a hlasu svého srdce:


⧽ Pěstujte vnitřní inspiraci 

Vyhraďte si každý den alespoň 20 minut, abyste zvýšili úroveň své inspirace čtením knihy nebo článku, který vás zaujme a probouzí vaše vyšší já. Nezáleží na tom, zda prohlížíte slova duchovních učitelů, nebo současných komiků, je důležité, zda spojuje vaše vědomí s oblastí otevřeného potenciálu.

⧽ Oceňte své silné stránky

Odhalte své pravého já , to, co leží pod rodinnými i společenskými otisky, které ovlivnily vaše životní rozhodnutí. Jakmile určíte svých pět nejlepších silných stránek, vytvořte si konkrétní, měřitelný plán, abyste každý den využívali alespoň jednu. 

Pochopení vašich vnitřních silných stránek a jejich záměrné začlenění do vašeho dne může výrazně posílit váš pocit pohody. Vyroste vaše Sebe-vědomí

⧽ Naslouchejte svému vyššímu já

Vaše vyšší já, ať už jej nazýváte duše, duch, průvodce, vědomí. s vámi vždy komunikuje. Jeho hlas je však často obtížné rozlišit mezi mnoha hlasy ve vaší hlavě. Abyste mohli žít život plný zázraků, musíte se naučit, naladit na vůdčí energii svého vlastního svědomí. Trénujte tím, že budete tiše sedět, zklidňovat dech a soustředit svou mysl na přítomný okamžik. Udělejte si čas na naslouchání a pište si deník o nápadech, které se objeví. 

Otázky,které vám pomohou v samé začátku mohou znít jednoduše. Tím, že se zeptáte sami sebe, co máte rádi, můžete obejít mysl a klepnout přímo do srdce, které je sídlem duše. Dále se zeptejte například: Jak sdílím lásku s ostatními? 

Jakmile začnete rozpoznávat hlas svého vyššího já, budete moci přistupovat k jeho moudrosti v každodenních činnostech a rozhodováních.

⧽ Udržte si vášeň

Inspirace pramení z vášně a radosti. Proto věnujte pozornost tomu, co vás motivuje. Co rádi děláte? Naplánujte si každý den způsobem, který zahrnuje činnost, jež podněcuje a udržuje vaši vášeň. Kde je vášeň, není prostor pro strach a nejistotu.


Všechno v přírodě má božský účel. Nebývá to zřejmé v světských okamžicích života, přesto je každého cílem v každém okamžiku, vnímat svůj účel a vášeň, která nás vede.

Když prohlubujeme své spojení se středem našeho bytí, prohlubujeme své sebeuvědomění a poznáváme všechny aspekty sebe sama


Žijte s vášní, žijte pro život

MM