Zahradníkem celý rok

09.11.2022

Je to tak, že zahradničení s podzimem končit nemusí, a to i když zahrádky jsme pomalu a svědomitě uložili ke spánku. Stačí si jen připomenout, že máme čas ztišení a zklidnění a ze svých zahrádek tam venku přesunout plnou pozornost k těm vnitřním. Být vědomým zahradníkem pěstujícím pozitivní náladu pro harmonii těla a mysli. 

Chcete-li začít, pojďme na to, zeptejte se sami sebe:

⧽ Jaké věci mi osobně dělají radost? 

⧽ Kdo mi dělá radost, když je na blízku?

Pak si dejte opravdu záležet a vytvořte si plány, jak pozitivní aktivity začlenit do života a udržet si tak vnitřní radost a harmonii. Zůstává pravdou, že pro někoho může být obtížné ovládnout myšlenky, které vedou k negativním myšlenkovým smyčkám:

⧽ Nejsem dost dobrý

⧽ Bojím se, že ..

⧽ Nemám odvahu

⧽ Stydím se 

Je také pravdou, že tyto negativní myšlenkové smyčky časem posílí a nakonec se v mozku vytvoří okruh, vytvoří návyk, který může vést k různým stupňům úzkosti, hněvu, pocitům viny až depresím. V kterémkoli z těchto stavů je těžké si představit možnost necítit se tak, nebo ještě hůř. Dokonce je možné nabít dojmu, že je to normální stav bytí, což ovšem není pravda. Lidský mozek je úžasný výtvor a vědomí toho, čeho je schopen, přináší naději, že změna je možná. Je čas začít trénovat. Jak se vyvíjejí nové návyky, v podstatě přepojujete mozek a vytváříte nové okruhy. Dnes je dobrý den začít

Pamatujete si všechen čas a energii, než se vytvořily negativní myšlenkové smyčky?  Stejnou energii a odhodlání je třeba použít k přesměrování negativních myšlenkových vzorců na myšlenky, které váš život obohacují než-li život omezují. Začněte a nevzdávejte se!


Dnes je dobrý den začít, pěstovat svůj vnitřní klid

Dopřejte si více ticha

Čím více přistupujete k tichu, tím více můžete využít svůj vnitřní klid, pravdu a sílu. Můžete hledat klid prostřednictvím meditace, procházek v přírodě .. 

Zapisování do deníku vděčnosti 

Proces zapisování toho, za co jste každý den vděční, může mít pozitivní dopad na váš život i váš výhled do budoucnosti.  Může to být tak jednoduché jako: "Jsem vděčný za své srdce, které bije."

Obklopte se pozitivními vibracemi

Hledejte situace a obklopujte se lidmi, kteří jsou pozitivní. Lidmi, jež drží stejný záměr jako vy: Žít život v harmonii, pěstovat klid a pohodu pro sebe a svoji komunitu. Poslouchejte relaxační hudbu. 

Konejte nesobeckou službu

Službu jež pozvedává kolektiv prostřednictvím sounáležitosti a soucitu. Zaměřte se na to, jak můžete být užiteční: Jak můžete pomáhat lidem, zvířatům nebo zemi. Zkuste sbírat odpadky na cestě do práce, i na procházce. Zapojte se do dobrovolné práce v organizacích, které vás zajímají, nebo udělejte nákup potravin pro někoho jiného .. Buďte ve svém konání vědomí, aby pomoc pramenila ze soucitného srdce a ne lítosti.


Cvičení pro přesměrování myšlení 


Pozorujte své myšlenkové vzorce. Nemůžete opravit to, čemu nerozumíte, a proto je dobré začít pasivně pozorovat své myšlenkové vzorce. Je důležité nesoudit, ale místo toho si vše třeba zapisovat. Všimněte si témat, která se neustále objevují. Toto cvičení vám pomůže uvědomovat si negativní myšlenkové smyčky nebo příběhy, na kterých jste uvízli. Jakmile budete mít toto vědomí, můžete se začít rozhodovat vidět věci jinak.

Pochopte lekci. Největší lekce, které vás učí, někdy přicházejí přes velký spor. Vyjmenujte své negativní myšlenkové vzorce,  které jste objevili již v předchozím cvičení. Toto je počátek, kdy začnete VY, používat své myšlenky místo abyste svým myšlenkám umožnili používat vás. Začnete vnímat změnu pohledu a otevřené srdce.

Změňte své myšlenky o sobě. Napište pozitivní výroky a tiše si je připomínejte.

Například: 

Negativní myšlenku: Nejsem dost dobrý. nahraďte pozitivní větou 

- Naučil jsem se být soucitnějším člověkem.
- Používám své dary a talenty k tomu, abych pomohl ostatním vidět v sobě to dobré.

Trénink mozku je stejný jako cvičení svalu. Jedině při pravidelném tréninku dochází k pozitivním výsledkům. Pěstovat harmonii, je jako pečovat o nejkrásnější rostlinku. 


Mějte soucit a buďte trpělivý sami se sebou, pečujte a všímejte si co sklízíte. Co sklízíte je plodem každé vaší myšlenky. Sázejte si lásku. I když se nikdy úplně nezbavíte svých starých vzorců, bude stále těžší do nich vklouznout zpět, když si vypěstujete pozitivnější pohled na život.

Přeji hezký čas a spokojenost všem

MM