Vnitřní prostor ticha

19.02.2024

Jednou z cest k vnitřnímu míru, je meditace. Vracet se do vnitřního prostoru ticha, do prostoru mlčení, kam nemá přístup turbulence zvnějšku ani zvnitřku, je důležité. Je důležité abychom si představili, že meditace nás vede do vnitřního prostoru ticha, kde sídlí láska.

Vnitřní prostor ticha je místo, kam na nás nedosáhnou lidé se svými očekáváními. Hádky a neshody nás nechávají v klidu. Nikdo nám zde nemůže ublížit. Zde se schovává zdravý odstup ke všemu, co se kolem nás děje. Zde se osvobozujeme od moci lidí, jejich požadavků, soudů a odsuzování. Když se ocitneme v tomto vnitřním prostoru, dokážeme reagovat na každodenní spory  s vnitřní svobodou. V opačném případě, když se necháme zatáhnout  do hádek, nedokážeme je prohlédnout, vhodně reagovat a rozhodujeme se zaujatě. 

Pokud se každý den v meditaci spojíme se svým nitrem, cítíme, že máme v sobě prostor, který je nedotčený obvyklými spory, místo, jež není z toho světa a proto ho nemohou ovlivnit světské záležitosti

Občas můžeme uvíznout s pocitem, že bojujeme s větrnými mlýny, když se jedna věc vyřeší, přijde další, cítíme se vyčerpaní a ochromený. Když jsme však ve spojení s vnitřním prostorem, dokážeme reagovat aniž by nás to vyčerpávalo, protože máme k věcem zdravý odstup. Je v nás něco, co zůstává nedotčené. Všimnete si, že se vám daří být v klidu, když se důsledně věnujete své duchovní cestě, a pokud jste i během práce ve spojení s vnitřní prostorem mlčení. Z tohoto vnitřního míru, jedině, dokážete šířit klid i kolem sebe. 

Když jste ve spojení s prostorem ticha, nikdy nevyhoříte, protože na tomto místě vyvěrá pramen, který nikdy nevyschne. Z něj můžete vždycky čerpat a nikdy ho nevyčerpáte.  

Je to nevyčerpatelný božský zdroj, který námi proudí 

Klub je plný inspirace pro vaši domácí praxi. Moje zvídavá otázka zní, už jste si dnes svůj meditační čas dopřáli? 

Opatrujte se

v lásce

MM