Vesica Piscis

18.02.2022

Pustit video - inspirace


⧽ krystalová mřížka,  postavená na harmonizujícím symbolu dvou spojených kruhů, který vznikl při naší společné online meditaci s mandalou. 

Geometricky je Vesica Piscis tvar vzniklý průnikem dvou kruhů o stejném poloměru,  doslovný překlad názvu z latiny znamená "rybí měchýř".

Vesica Piscis symbolizuje, jak se Jednota sama-v-sobě odděluje a vytváří dva nezávislé, přitom vzájemně provázané aspekty, které jsou nezbytné pro tvoření v tomto Univerzu. 

Tyto aspekty bývají považovány za Matku Zemi spojující se s Otcem Nebe, skrze toto spojení přichází dítě - "slunce" Snad i proto, tento symbol je spojován s "portálem života" představuje lůno ženského pohlaví, jakožto tvůrčí podstatu zrozenou z vody. A kupříkladu Pythagoras, řecký filozof, prohlašoval, že tyto dva spojené kruhy symbolizují rozhraní "vodního" světa hmoty Matky Země s božským světem Otce Nebe. 

Tento měsíc se věnujeme oblasti ledvin, podporujeme přirozenou vitalitu a energii, harmonizujeme. Zároveň také témata s nimi spojená, což jsou naše vztahy. K tomuto pojí se druhá čakra, na úrovni energetického těla. Avšak zatímco někteří přikládají tento symbol právě k druhé čakře, jiní k čakře srdeční. V podstatě jde - li o léčení vztahů, je potřeba harmonizovat obě tyto oblasti, proto dbejme spíše pocitu vlastního, a v daný moment.

V přiloženém videu, vidíte velmi jednoduchou, meditační práci, a jak můžeme se symboly pracovat. Můžeme je malovat, můžeme je tvořit z darů země a pokládat je tak, že symbol jimi znázorníme .. dále také vlastní rukou malovaný symbol ještě posílit léčivými kameny a jinými artefakty, jež nesou energii podpory a posílení původní energie a osobního záměru.


Přeji Vám příjemné tvoření i chvíle krátkých zastavení

Ze srdce

MM