Vědomé uvolňování, je svým způsobem meditace

08.09.2023

Mnoho meditujících si myslí, že být bdělí, znamená zaměřovat se s velkou vervou na nějaký objekt. Tento přístup, však ve skutečnosti vede k napětí, protože je výsledkem velkého úsilí vytvořit si pozitivní nebo šťastný stav mysli, což je vlastně projevem neprospěšného chtění.

Je snazší být bdělí, když jste uvolnění. Z uvědomování se potom stává radostná, příjemná a zajímavá zkušenost. Zájem o uvědomování rozvíjejte tím, že si budete všímat, kdy je zájem přítomen a kdy ne. 

Zájem vnáší do mysli energii přirozeně, bez námahy. bez zaměřování a bez vypětí. Zájem o uvědomování rozvíjejte tím, že si budete všímat, kdy je zájem přítomen a kdy ne. 

Ve skutečnosti nám tento způsob pozorování přináší energii a radost.

☘︎ Nezaměřujte se na výsledek, ani nevyžadujte, aby se něco stalo, jenom se tím vyčerpáte. Abyste mohli praktikovat vytrvale, je důležité šetřit energii. Zůstávejte proto uvolnění. 

Meditující mysl je přirozeně klidná a pokojná. Pokud zůstáváte s meditující myslí, přirozeně se učíte na nic nezaměřovat, neovládat, nesvírat ani neomezovat. Meditace znamená přijímat cokoli co přichází: příjemné i nepříjemné, dobré i "špatné" 

 - a pozorovat to uvolněným způsobem. Uvolňujte se a buďte bdělí.  

☘︎ Často si ověřujte, jestli jste uvolnění, nebo v napětí. 

☘︎ Ověřujte si jaký je stav mysli a těla. 


Jakékoli napětí v mysli nebo těle naznačuje, že pravděpodobně něco chcete, něco se vám nelíbí a chcete aby to zmizelo. Nebo ve vás něco vyvolává zmatek. Všimněte si, že napětí není nikdy jenom v mysli. Pokud je v důsledku neprospěšných kořenů napětí v mysli, bude se projevovat toto napětí i někde v těle. 

Vědomé uvolňování tělesného napětí, je svým způsobem meditace

 

❤︎

Uvědomování, o které nám jde, se děje samovolně. Jednoduše spočíváme v přílivu a odlivu přirozeného proudu prožitků. Užijte si vedenou meditaci a zkuste, jestli si toho dokážete všimnout 


V lásce

MM
Inspirováno učením meditace vhledu