Vděčnost je uznání

22.12.2023

Když za něco projevujeme vděčnost, vyjadřujeme tím uznání a dáváme najevo, že si toho skutečně vážíme. Tím, že si něčeho vážíme, že to oceňujeme, vyjadřujeme k tomu také lásku. Proto, když vyjadřujeme upřímnou vděčnost, vyjadřujeme také lásku. Láska vždy zvyšuje naše vibrace a vědomí, díky svému blízkému vztahu k lásce, dělá vděčnost totéž.

Vděčnost je něco, čemu všichni rozumíme. Když dostaneme dárek, nevyžaduje to téměř žádné přemýšlení nebo úsilí říci "děkuji",  zdá se, že to vychází přirozeně. Stejně tak, když nám někdo poděkuje za něco, co jsme pro něj udělali, je to také přirozené a vítané. Ve skutečnosti je dávání a přijímání vděčnosti tak známé, že můžeme snadno přehlédnout její hlubší významy. 


Vděčnost není jen výrazem dobrých mravů 

- je bránou do vyššího vědomí -

a je to proto, že vděčnost je úzce spojena s několika dalšími klíčovými dynamikami, které jsou spojeny s vyššími stavy bytí


☘︎ Vděčnost je spojena s vyšší pravdou 

Všichni jsme vyjádřením nekonečného potenciálu, neomezené hojnosti a bezpodmínečné lásky. Protože naše skutečná realita je tak úžasná, přirozeně cítíme vděčnost, když ji zahlédneme byť jen letmým pohledem. Nejhlubší pravdy našeho bytí jsou elegantní, přesvědčivé a automaticky vyvolávají vděčnost, jakmile se jim začneme otevírat.

Vyjádření vděčnosti za vyšší pravdy, které se nám zjevují, nás těmto pravdám ještě více otevírá. Například opakované děkování vesmíru za to, že jsme nekonečně hojní, nás ještě více probouzí k prožívání této hojnosti. 


☘︎ Vděčnost souvisí s vědomím dokonalosti

Přestože nejčastěji vyjadřujeme vděčnost za věci, které vnímáme a interpretujeme jako pozitivní, můžeme vděčnost uplatnit i za věci, které neděláme. Rozšíření vděčnosti i do temnějších oblastí našeho života způsobí, že se i tato temná místa promění. Nakonec se nějakým způsobem projeví požehnání, požehnání, která byla zcela skryta, než jim byla dána naše vděčnost.


Rozšiřování vděčnosti na všechny věci a okolnosti otevírá vědomí  dokonalosti ve všech zážitcích. Absolutní dokonalosti, která je základem veškeré reality. Praxe vděčnosti spojuje s vědomím dokonalosti a přivádí nás do rozšířeného stavu vědomí.


☘︎ Jak vděčnost souvisí s vědomím jednoty

Vzhledem k jednotě, která je základem vesmíru, kdykoli něco dáme, dostaneme také něco zpět. Když dáváme něco cenného druhému člověku a pak na oplátku přijímáme jeho vděčnost, je to projev dynamické jednoty vesmíru v naší zkušenosti, která odráží část našeho vlastního dávání nám. 

Cvičení vděčnosti je mocný způsob, jak kultivovat energii uznání a rozpoznat hojnost, která nás obklopuje, a zároveň přitahovat více toho, po čem toužíme.

Vytvořte si návyk na vděk pravidelným psaním deníku. Zapište si pět věcí, které jste v poslední době zažili a za které jste vděční, a věnujte chvíli zavření očí a pociťujte energii uznání. Udělejte to několikrát týdně, abyste otevřeli své srdce a přilákali do svého života takovou hojnost, jakou chcete. Inspirujte se deníkem v našem Klubu


V lásce

MM