Uvolnění

12.10.2022

Je snadnější být bdělí, když jsme uvolnění, a z uvědomování si se potom stává radostná, příjemná zkušenost. Mnoho meditujících si myslí, že být bdělí znamená zaměřovat se s velkou vervou na něco konkrétního, nebo vytvořit pozitivní stav mysli, což je vlastně projev neprospěšného chtění. Meditující mysl je přirozeně uvolněná.

Pokud zůstáváte s meditující myslí, přirozeně se učíte na nic se nezaměřovat , nic nevytvářet, neovládat, nesvírat ani neomezovat. 

Meditace znamená přijímat cokoli, co přichází - příjemné i nepříjemné, "dobré" i "špatné" - a pozorovat to uvolněným způsobem

⧽ Praktikujte proto uvolněným způsobem, ale nepřestávejte praktikovat

⧽ Často ověřujte, jestli jste uvolnění, anebo v napětí

⧽ Ověřujte si jaký je stav mysli a těla

Jakékoli napětí v těle naznačuje, že pravděpodobně něco chcete, něco se vám nelíbí a chcete aby to zmizelo, nebo ve vás cosi vyvolává zmatek. Všimnete si, že napětí není nikdy jenom v mysli. Pokud je v důsledku neprospěšných kořenů napětí v mysli, bude se toto napětí projevovat i někde v těle. Vědomé uvolňování tělesného napětí je svým způsobem meditace. Uvědomování o které nám jde, se děje samovolně. 

Jednoduše spočíváme v přílivu a odlivu přirozeného proudu prožitků. 

Buďte prostí a jednoduše poznávejte. Nevyžaduje to žádné úsilí. Pokud ve způsobu jakým si uvědomujete, postřehnete nějaké úsilí, nechte to pokud možno být.