Tělo jako přítel

03.07.2022

... aneb obnovení sebesoucitu


 "naučila jsem se být soucitnějším člověkem. Naučila jsem se používat své dary k tomu, abych pomáhala ostatním vidět v sobě to dobré" 

"Vnímala jsem jak si pokládám ruku na srdce a cítila, jak mi slza klouže po tváři .. "

Slova mého srdce věnovaná MM

Sdílím, posílám do světa energii čisté lásky, slova, jež přišla a objala mně celou. Jednoho rána, po ranní meditaci, děkuji za ni a sdílím, jako jemný dotek Lásky všem.

Naše tělo čeká, na tento moment, kdy nás přivede zpět domů, abychom zažili toto živé, zažité, bohatší spojení se sebou samým, s ostatními, s přírodou a celistvostí života.

Je velmi lehké v životě uvíznout, v zajetí negativních myšlenek. Myšlenka, že "nejsem dost dobrý člověk", napadá mnoho z nás. V zajetí takových myšlenek a hluku vnějšího i vnitřního, naše těla pláčou a naše duše strádá. Je lehké cítit se ztraceně, nemilovaně, odtrženi od světa i sebe sama. Úkolem každého je to změnit. I v časech nejtěžších je na nás, abychom zářili co nejjasněji, abychom podpořili svůj růst. Změnili, jak o sobě smýšlíme. Je to jen myšlenka 

Myšlenka není nic jiného, než jiný druh doteku

.. obnovení sebesoucitu


Jak víme, rozvíjení laskavosti a sebesoucitu vyžaduje praxi a rozvíjení laskavosti vůči sobě samému vyžaduje ještě více praxe!

Chvíle přinášející radost a vzrušení. Moment kdy ožívá pociťovaný pocit bytí ve vlastním těle, moment, kdy dochází k posunu od vnějšího pohledu na sebe k vnitřnímu prožívání toho, jaké je žít v tomto těle a Být tím, kým doopravdy jsem. 

Ten rozdíl poznávám v otázkách, které následují vjem. Dříve vím, že by přišla otázka "Co si o tom v tuto chvíli myslím?" což jednoznačně dává větší prostor k sebeanalýze 

Nyní vyvstanou otázky: "Co moje tělo v tuto chvíli prožívá a cítí?" "Jak moje tělo přijímá tento okamžik?" S takovou otázkou cítím prostor k bytí v tom co je, bez kritiky, posuzování, touhy jakkoli být neupřímná k sobě a tomu co cítím cele právě teď.

Některé pocity se nedají zařadit do sdílení, ač by člověk rád .. nevyslovitelné už ze své podstaty se vzpírá popisu a zůstává tak v tichému vnitřním rozjímání "Cítila jsem obejmutí sebe sama" cítila jsem jak "Mé tělo přijímá tento okamžik s úctou a otevřeností" slzy byly pečetěny rozechvělým láskyplným úsměvem .. To Je Láska 

Naše tělo a to jak se cítíme, je jediná odpověď na to co je pro nás dobré a co ne. Být spokojený ve svém životě, znamená být spokojený ve svém těle. Je to jediný domov.  Skrze tělo neseme a žijeme své jedinečnosti a dary, to čím můžeme být prospěšní pro sebe i ostatní. Podporovat sebe a jeden druhého je to nejmíň, co  můžeme udělat.

Díky vlivu sebesoucitu a sebelaskavosti, rozvíjí se schopnost vztahovat se k sobě a sobě navzájem s novým, přátelštějším způsobem. Je důležité, nesmírně a nezměrně důležité, jak o sobě a životě smýšlíme, neboť myšlenka, je jen jiný druh doteku. 

Lásky, přeji laskavé doteky a čistou mysl nám všem

MM


Pro každého kdo cítí podpořit laskavost ke svému tělu, spojit se sním a poděkovat za krásu svého těla, popřát sobě zdraví .. můžete s poslechem vedené meditace

Meditace laskavosti ke svému tělu

Připojit se k našim pravidelným setkáním a mít přístup ke všem meditacím zde je tak jednoduché