Tělo jako příběh

05.03.2022

Není vždy a pro každého jednoduché najít svůj klid uprostřed všedních dní, a nečekané události navíc, mohou rozechvět člověka natolik niterně, že lze ztratit pocit bezpečí i ve svém vlastním těle. Pojďme si připomenout to, co v takové chvíli potřebuje: 

Odpočinek, návrat k sobě a chvilka prostoru pro hlubokou regeneraci. 

Nyní je doba náročná tím, že lze lehce propadnout pocitům, jež vychází z buněčné paměti těla, je to hluboký příběh, který je pln vzpomínek našich, stejně jak dávno minulých, je plný kolektivní bolesti a strachu. 

Přesto všechno hluboko v každém je, stále přítomný stav 

- NADĚJE -

.. že všechno je a bude v pořádku. Je potřeba k tomuto se navracet, pečovat o svůj vnitřní svět, jistotu bezpečí.


Existují techniky, které nás vedou cestou klidnou uprostřed emocionální bouře. Umíme to. Víme, že jemná praxe - pohyb a zvuk jsou velmi ozdravující, pokud dopřejeme tělu prostor.

  Dech, a také důvěra, že tělo může, že si pomůže 

Věda dokazuje, že zvuk a jeho vibrace pomáhají posunout vibraci našeho těla. Když zvuk vstupuje do těla, jemným způsobem dotýká se, synchronizuje a navrací tělo k jeho přirozenosti - jemně léčí. V první řadě je to nervová soustava, která se zklidňuje a pozvolna uvolňuje stažené tělo, které následně může svobodně dýchat. Ustálení ve Svém přirozeném dechu, je ustálení ve svém středu, kde je klid, nadhled, a také jasnost.

Moudří a starověcí, na své nejhlubší úrovni věděli, že toto je, posvátná moudrost těla, která stojí za tím, jak jemná síla zvuků přivádí tělo zpět k rovnováze. Jemné techniky, vlastní dech a zvuk navrací mysl a srdce do božské harmonie


Zvu vás ke krátkému zastavení. 

Položte se na zem a dovolte uvolnit se pozorností na svůj dech, nechte tělo dýchat ve svém přirozeném dechu a jen ho pozorujte, stačí dvě minutky. Poté své tělo uložte vědomě do náruče matky Země tím, že svoji pozornost přeneste na místa, kde dotýká se tělo země. U každého místa v doteku se pozastavte a hluboce zde vydechněte se slovy "odevzdávám se do Tvé náruče a děkuji" Až si projdete místa v doteku se zemí všimněte si změny ve svém těle, můžete mít pocit tíhy, fyzického těla a lehkosti ve vnitřním prostoru, je to krásné prožívat tento stav Bytí - pocit, že jsme neseni. Věnujte si chvíli tak dlouhou, dokud nepřijde rušivá mysl, nebo pocit spánku, v takové chvíli položte se na pravý bok, kolena lehce přitáhněte k bříšku, tak aby vám to bylo příjemné, vytvořte si polohu bezpečí a s výdechem vydávejte jemné "ššššš"   Jemný organický zvuk, který jsme slyšeli jako první už u maminky v bříšku. Zvuk, který nás konejšil už jako malé miminko, kdykoli jsme byli v pocitu ne - bezpečí. Opečujte se, vlastním dechem, zvukem, v objetí energie Lásky Matky Země

S láskou

MM