Svatyně duše

27.03.2022


Mnozí z nás již vědí, a také cele cítí, že jednou ze základních potřeb své existence je péče o tělo. A tak se učíme. Učíme se pečovat. 

V posledních letech prošel svět samovolně hlubokou transformací, mysl přijímá alternativy, které by dříve přehlížela a mnohdy až odmítala. Je to otázka víry a vlastního přesvědčení, je to otázka po-Citu 


Cítíme proměnu, a začínáme se ptát. 

Vnímáme hlubší souvislost mezi emocemi a pocitem, tělem a myšlenkou. 

Připouštíme, že jsme tvůrci a tvoříme myšlenkou, i to, že lze léčit pouhým vědomím. 

Žijeme v požehnaném čase pro změnu, kdy vědci a fakta dokazují, že pozitivní myšlení a pozitivní smýšlení o sobě nás napravuje - naše těla, protože lidské tělo je manifestace našich myšlenek.

Není to jednoduché, nic však není zadarmo. Cesta k harmonickému a vědomému bytí vyžaduje práci, vůli, čas a studium. Je to učení na celý život. Učení vnímat se z pohledu nejen fyzického. Existují různé nástroje, všechny však pojí Dech, jež proudí v těle. Jeho mocnou sílu a také svoji léčivou, můžete zažít s vedenou marma meditací, kterou jsem pro vás připravila

Náš vlastní a nezaměnitelný dech, jedinečný jako každý z nás je nejvhodnějším, mocným nástrojem. 

Dech nás umí dovést do jemných vrstev a úrovní, o kterých jsme neměli ani tušení. Je to cesta jógy, jógy jako filozofie, kdy učíme se dýchat, vnímat, určovat a milovat.

Od vědomého doteku, učíme se nacházet lásku k sobě a milovat své tělo jako hmotu a hmotu v níž žijeme - Zemi. Vědomým dechem vstupujeme na cestu do Svatyně duše. Náš Dech staví most, s každým nádechem a výdechem, krok po krůčku jdeme. Otevřené srdce nabízí bohatství a učí nás nově myslet.

Je to nový způsob bytí s nímž přichází to nejcennější co může být - úcta k lidskému tělu a přijetí jeho nekonečné moudrosti.

Z této úrovně určujeme, konáme, realizujeme a chápeme přesah své realizace, jež v tento moment stává se hlubokou transformací

Pečujme o Svatyni, žijme v lásce se Sebou, pečujme o svoji duši.

"Považuji se za posvátný prostor, kde se chci setkat v té nejpovznášející posvátnosti své vlastní bytosti"Skutečně živými se stáváme pouze tehdy, když se vidíme v celistvosti svého bytí. Jediný prostor, kde dochází k léčení a transformaci, je posvátný prostor, který si dokážeme vytvořit sami. Máme tolik pomoci od duchovních průvodců, jen jsme na to zapomněli. 

Naší cestou je, abychom si tuto důležitou pravdu navzájem připomínali. Abychom znovu objevili naši vlastní posvátnost. Moc ráda vám dnes také připomínám již dříve vloženou meditaci Setkání s duchovními průvodci

K vašemu spočinutí, a naplnění vlastního  potenciálu

S láskou

Marcela Magdaléna