Říjen

03.07.2022

Kvalitu života a jeho prožívání ovlivňují emoce, jež jsou jeho součástí, je naší výhodou, pokud umíme s nimi zacházet. Zatímco odvaha a síla jsou důležité vlastnosti, které můžeme na naší cestě přijmout, jsou zde také prvky, které vyžadují něhu a empatickou péči. Proto rozvoj soucitu a laskavosti se sebou, je to, k čemu se učíme navracet. V každém z nás jsou vrozené vlastnosti pro návrat k sobě, a čím více tyto vlastnosti rozvíjíme, tím se stáváme odolnější.

"Odolnost je ve své podstatě schopnost vracet se ke svému já znovu a znovu, i uprostřed bolesti a strádání"


Pojmenováním a respektováním obtíží, kterým čelíme, můžeme ztělesnit naši odolnost. Přičemž tato praxe po nás nežádá, abychom ignorovali nebo zavrhli strasti, kterým v tomto životě čelíme, žádá nás, abychom odvážně a soucitně pojmenovali své zkušenosti takové, jaké jsou, a dali si šanci procházet tím, co je v této chvíli přítomné.

To čemu se nejvíce učíme, s čím jedině lze proměnit tíživost na těle i na duši v harmonii těla a ducha, je laskavost a soucit.

V měsíci říjnu bývá energeticky oslaben žaludek. Na tělesné úrovni jde o orgán trávení. Stejně jako stravu, i emoce je potřeba trávit, jinak se v našem těle projeví oslabení a mnohdy právě v oblasti žaludku, jelikož vše je v našem těle propojené.  Tento měsíc se právě proto budeme věnovat meditacím pro pěstování soucitu a laskavosti se sebou a také jemné praxi inspirované Kontinuum movement, ve které se seznámíme a společně projdeme sekvenci vědomého trávení nezpracovaných emocí. 

Nač se v říjnu můžete těšit

⧽ Audio meditace - Mettá 

⧽ Vedené audio cvičení - tradiční meditaci - světelnou - jsme bytosti světla

⧽ Krátká zastavení pro inspiraci a duševní hygienu 

V online setkáních nás čeká

 Jemná praxe inspirovaná Kontinuum movement:  trávení nezpracovaných emocí

⧽ Jemná praxe inspirovaná Kontinuum movement:  Nejtěžší je oddat se, k čemuž je zapotřebí hodně důvěry a ještě více disciplíny .. opakováním se učíme.