Prosinec

07.11.2022

Je prosinec a vrabec prosí
mějte lásku v duších.

Spí včelí úl,
spí bílá zahrada,
spí světa půl,
mráz řeku opřádá.

Slyš, koledu si dítě zpívá,
hlas má trochu tklivý,
však v jablku se hvězda skrývá,
budem dlouho živí.

Postůj chvíli, budeš bílý, 

budeš bílý ..

protože se krásně chumelí..

Jakou vzpomínku máte na prosinec, když zavřete nyní oči. Text Jaroslava Uhlíře, přesně popisuje mojí, a těším se těším na to, jaký bude.. Magické foto, světlo měkkého ticha  zachytil Pavel. Náš tichý společník a jeden z andělů, který bdí nad námi, naším Klubem. Už v samém počátku byla zmínka o našich patronech, a protože blížíme se ke konci roku, patří nyní velké poděkování vám všem. Všichni společně jsme vytvořili překrásný prostor. Místo, kam si "zalézt" když vnější svět nás tahá všemi směry a my přitom tolik hluboce cítíme, že chceme také chvíli na to, jít do jediného středu a dovolit si vše ostatní nechat na okraj. Víme, co má žít vždycky počká, co nemá přežít, můžeme v tom tichém středu rozpustit. S díky za zkušenost, a za život, skrze který své zkušenosti žijeme. Učíme se a vzpomínáme na vše, co dávno víme. 


Milí příznivci Klubu, milí přátelé, od 26.11. do 3.12. budu ve svém ztišení. I zde bude v tom čase ticho. Pobyt ve tmě cítím, že potřebuji já pro své usebrání, hlubší pravdu. Vracím se do tmy po třech letech a vím, že nebude to stejné, protože já nejsem stejná. A ač je to velmi odvážný slib, těším se na NÁS spolu, hned v pondělí 5.12. a další potom 19.12. Moc děkuji, že nelpíte na programu, protože cítím, že jediné co potřeba je, nechat tomu prostor ... Máme čas a datum

.. věřím, že to nám stačí, abychom se mohli na sebe těšit. 


A já se těším, na vás všechny 

Marcela Magdaléna


Vstupenky k online setkáním přes zoom, budou vloženy 4.12. 2022.

Naše prosincová setkání budou 5.12. a 19.12.  vždy od 20 hodin

Pokud nemáte svůj účet, nebo prodloužené členství

Přejděte k tomuto kroku

Z celého srdce děkuji všem, kdo se mnou po celý rok jste. Je pro mě čest být s vámi v tak vzácných okamžicích, kdy opravdově živí jsme.       Otevřeni bolesti i lásce. 

Děkuji všem podporovatelům, kteří jsou tichými dárci. Díky nim mohou mít dveře otevřené i ti, kteří by jinak, momentálně, nemohli zde v Klubu být. Jsem velmi vděčná za to, jaké lidi kolem sebe mám. Je to radost, že můžeme společně dělat chvíle pro život  lehčí. 

Věřím, že jsou to andělé, věřil by každý kdo by poznal pozadí všech příběhů, které nás spojují dohromady. Nic není náhoda, jsme v Božích rukách a doprovodu andělů ♡

S láskou a díky za všechny 

Marcela Magdaléna


Foto: Pavel Kubíček, mám velkou radost, že uzavíráme náš rok právě jeho fotografií. Děkujeme!