Podpora sobě

26.12.2022

Na milost a nemilost svým emocím, jsme vydáváni každým dnem. Pokud je neumíme pojmenovat přichází s tím pocit bezmoci, protože pokud je neumíme, či odmítáme pojmenovat, nemůžeme si vytvořit praxi, která nám pomůže se přes to přenést. 

Bez ochoty pojmenovat emoci, být zranitelní a pravdiví sami k sobě nenajdeme mír. 


Je nesmírně důležité, udělat si prostor na podporu sobě, pro své prožívání, pocity, emoce a vjemy. Naše schopnost dešifrovat, pojmenovat a porozumět každé zkušenosti je klíčovou součástí pro utváření blahobytu. 

Právě tímto vstupujete do prostoru, kde existuje síla. Právě tímto vytváříte podporu sobě. Pojmenování své zkušenosti a emocí, které prožíváte, je praxe, která vám může pomoci začít si brát svou sílu zpět.


⧽ Identifikujte a formulujte své pocity a emoce jakmile přijdou. Snažte se vyhnout používání výroků, které dovolují emocím setrvat pod povrchem, buďte specifičtí. Řešte každou emoci s odvahou a záměrem. Z tohoto místa nového porozumění využijete svou sílu a můžete začít vytvářet praktiky, které vám umožní soustředit se a znovu ukotvit

"Když si vytvoříme prostor pro sebe a budeme podporovat sami sebe, můžeme se s odvahou a trvalým odhodláním sloužit i při léčení těch, kteří hledají u nás pomoc."

Téměř v každém okamžiku dne, jsme z mnoha směrů zaplaveni informacemi. Některé z těchto informací umožňují, aby se na povrch dostala určitá emoce. Pokud si nejsme vědomi toho, co nás aktivuje, můžeme si zjistit, že často konáme z pozice zvýšeného strachu, a to i pro ty nejvšednější každodenní úkoly. Pokud si takovou událost uvědomujeme, můžeme vytvořit prostor, který nabízí návrat do své síly. Podporu sobě! 

Je možné a snadné podpořit v sobě pocit míru i uprostřed chaosu:


⧽ Všimněte si, co aktivuje vaše emoce. Toto se může projevit ve formě rozrušení, frustrace nebo jako nepřesně lokalizovaná bolest, která přistane někde ve vašem těle. Zkuste si začít všímat: Co zažehlo aktivaci, vyvolalo to smutek? Hněv? Frustraci? Když cítíte tyto zvýšené emoce, chvíli trvá, než si jich všimnete a respektujete je. Nabídněte si podporu pro návrat do své síly; soustřeďte se na několik minut na svůj dech, udělejte si čas na to, abyste vyšli ven, dopřejte si na chvíli odpočinek.  

Přikloňte se ke své mysli a svému srdci v průběhu dne a zeptejte se sami sebe: "Jsem v přítomném okamžiku? Jak se cítím?" Při provádění tohoto cvičení je důležité zůstat neodsuzující a soucitní sami se sebou. Neexistuje žádný správný nebo špatný způsob pocitu. Cílem není vždy se cítit pozitivně, ale spíše si uvědomit, co cítíte. 

⧽ Možná máte za sebou zranitelný rozhovor, který jste odkládali. Můžete dát svému tělu pozornost a lásku, kterou potřebuje, tím, že si na malou chvíli zdřímnete.

 Umožněte, ať vaše činy odrážejí nová přesvědčení, která zakládáte


Účelem zmíněných cvičení není znehodnotit pocity, které zažíváte, ani obejít výzvy, které se objevují. Jejich účelem je pomoci vám zažívat mír uprostřed chaosu.

Při nácviku všímavosti svých emocí nezapomeňte ctít široké spektrum, které existuje - od smutku, strachu, studu až po vděčnost, lásku a radost. Všechny emoce si zaslouží být viděny a ctěny v jejich plnosti.

Když si uděláte čas na to, učit se a porozumět svým skutečným potřebám, můžete žít způsobem, který má hlubší smysl, je v souladu s vaší duší. Proto bez přestání hledejte a udržujte harmonii a především pamatujte, že všichni jsme hodni uzdravení. Je naší společnou odpovědností ctít uzdravení nás samých jako všech kolem nás.

"Praxe vytváření podpory sobě, vám může vytvořit spojení s lidmi kolem vás. Možná začnete vidět, že nejste sami, kdo drží to, co drží."