PF 2023

01.01.2023

Vzhlížím s velkou vděčností a přeji nám všem, kéž jsou naše kroky požehnané na cestu za vnitřní moudrostí. V nejjemnějším doteku, kéž přichází duchovního poučení, posila i milost.

V lásce a službě

Marcela Magdaléna

♥︎