Om So Hum

10.07.2022

Znáte to, jak si broukáte písničku, která vás pohltí svým rytmem nebo obsahem slov? Dnes sdílím  jednu k léčivému prozpěvování a přeji ať potěší vaše srdce, pohladí váš sluch a povznese vaši "náladu" (naladění sebe) 

Neboť zvýšená vibrační úroveň přináší skrze zákon přitažlivosti to podobné .... hojnost, mír, lásku, radost So Hum pochází ze sanskrtu a doslova tato mantra znamená "Já jsem". Znamená ztotožnění se s vesmírem nebo konečnou realitou. Když o tomto meditujeme, uvědomujeme si, že jsme všichni jedno, všichni jsme přišli z jednoho nekonečného zdroje a část tohoto nekonečného zdroje je přítomna v každém z nás. Všichni jsme propojeni. "Jsi stejný jako já" 

OM je zvuk vesmíru. Om So Ham ~ Jsem vesmír, jsem jeho součástí, jsem spojen s tím Nekonečným zdrojem 


Přeji vám příjemné bytí v naslouchání a prozpěvování

S láskou

MMZdroj: YouTube, citace pod skladbou