Odpuštění

09.05.2022

Staňte se majákem světla a lásky

Najděte si místo, které ve vás vyvolává klid a bezpečí, posaďte se, nalaďte se na oblast svého Duchovního srdce a představte si, jak vyzařujete čistou láskou k těm, které milujete.

Představte si své nejbližší, rodinu, přátelé i ty, se kterými pracujete a pamatujte, že tato láska je bezpodmínečná: neposuzuje a nesoudí. Sdílejte tuto bezpodmínečnou lásku se všemi, tedy i s těmi, kteří vás vyzývají. Myslete na osamělé, lidi bez domova, lidi poznamenané válkou a jiným neštěstím, vyzařujte čistou lásku všem bytostem a dovolte této Lásce, aby uzdravovala a přinášela naději a lásku.

Jedině odpuštění nás osvobozuje k plné lásce

"Dovol mi, Božská Lásko,

abych se k sobě

chovala vždy s laskavostí, úctou a něhou.

Pomoz mi nechat jít vše, co si přeje odejít

a otevřít se tomu, co si žádá vstoupit.

Nechť jsem připravená a ochotná

dovolit starým ranám, aby se zahojily."

Pokud cítíte, že se blokuje tok čisté lásky, že vás mysl ruší negativními pocity, věnujte každý den několik minut krátkému ztišení v meditaci a umožněte, aby to, co se objeví mohlo být propuštěno. Cvičte naslouchání bez posuzování či hodnocení. To, co blokuje proud čisté lásky, jsou potlačené emoce, pochybnosti a strachy, dovolte si čelit svým strachům i všemu co je potlačováno.

Dalším z důvodů, kdy neproudí láska je uzavřené srdce v nedostatku odpuštění. Jedině odpuštění nás osvobozuje k plné lásce po zbytek životů. Možná není vždy snadné odpustit co se stalo, ale když dokážeme oddělit osobu od činu, můžeme odpustit osobě, která to udělala. Mysleme na to, že každý nám přináší příležitost k duchovnímu růstu a buďme proto vděční za všechny události a příležitosti, které nám život přináší.

Nalaďte se na Lásku a nechte, ať je vaším průvodcem. Pamatujte, že vše, co se v životě děje, má svoji váhu, jinak by se to vůbec nestalo

Se začátkem nového dne můžete se naladit meditací "Přijímám čistotu nového dne


S láskou

MM