Oddanost, odevzdanost, láska ..

08.05.2023

Ponoř se do nitra oddaně, odevzdaně a s láskou. A zůstaň tam co nejdéle. Je to nejlepší způsob, jak dosáhnout poznání 

Učíme se vědomě přistupovat k emocím, k egu, k myšlenkám, k našemu tělu… Učíme se být pozorovateli tohoto všeho. V okamžiku, kdy jsme schopný toto vše pozorovat, vede nás to k tomu, být zodpovědnější v našem životě. Vede nás to k tomu, abychom si uvědomili, že není tak důležité, co se děje venku, ale je důležité, jak na to reagujeme. 

To vyžaduje naprostou oddanost a odevzdanost pravdě, zaměření pozornosti nikoliv na ego, ale na Já. Neosobní Já, nejvyšší subjekt bohů i světů. Musíme vědět, co uctíváme. Musíme vědět, že TO je rozumné, moudré, laskavé, inteligentní a nejvyšší. Že TO není osobní, nýbrž neosobní, prosto pochybností, navždy jedno a totéž, neměnitelné a neměnící se, nad střídáním času a proměn a proto nezávislé na jakémkoli lidském myšlení 

Hledáš Já?

Příteli, proč je hledáš? I kdybys je nakrásně našel, byli byste tu "dva" a nepoznal bys je. Ty se jím musíš stát. Být to, co doopravdy jsi, navždy jen sám sebou, prost myšlenek i ega. 

Být, čím jsi!

Proč rozpouštět ego? Jedině proto, aby se dosáhlo pravé zkušenosti, že jsi to menší než nejmenší, větší než veliké, ukryté v tomto těle.

Je to dlouhá cesta, na níž ego volá o pomoc, protože je to cesta dualistická. Sjednotit se lze oddaností, odevzdaností a láskou, přičemž pomáhá myslet na Já, neměnné. Já, které je neuchopitelné, protože je nelze uchopit. Je nezničitelné, protože se nezničí. Je nelpějící, protože nelpí. Je nespoutané, netrpí, není zraňováno. 

Na své duchovní cestě se každý s Já ztotožní tím, že na něj nepřetržitě myslí. Je zde meditace, jednoduchá technika pro rozpuštění ega a platí stejně i pro lásku a pokoru. 


"Před každou meditací je dobré zaměřit se s intenzivní oddaností, žhavou touhou láskyplným uctíváním a pokorou na úpěnlivou prosbu, aby výsledkem meditace bylo přetvoření lidské osobnosti. Buď v pravdu samotnou, což je vrcholným bodem všech duchovních pravd, nebo aspoň v její pokorný nástroj."

 Ponoř se do nitra oddaně, odevzdaně a s láskou. A zůstaň tam co nejdéle. Pozornost bude obrácena do duchovního srdce, ale zavřené oči budou obráceny vzhůru. 

Oddanost, odevzdanost a láska směřují do nekonečna

- ÓM TAT SAT ÓM -

♥︎


Inspirace: Eduard Tomáš, Paul Brunton