Listopad

16.09.2022

"Myslím na stromy a na to, jak jednoduše nechají jít, nechají spadnout bohatství ročního období, jak se bez smutku (zdá se) mohou pustit všeho a jít hluboko do svých kořenů, aby se obnovili a spali... "

~ May Sarton

Napodobujte stromy. Pamatujte, že nic nezůstane dlouho stejné, dokonce ani bolest, psychická bolest. Posaďte se, vyčkejte, ono to odejde. Nechte to všechno projít a odejít


.. zdá se to obtížné. A stejně tak zdá se těžké, se tomu učit ..  a není. Víme, že lze zůstat v klidu svého těla, pokud se tak opravdu rozhodneme. Víme, že právě v meditaci se uvolňuje automaticky vše co nepatří k životu, aby život mohl pokračovat ve prospěch všech.

Takový je úmysl Přírodního zákona, který nás stvořil a který si nosíme v sobě, v nejhlubší úrovni své existence, u zdroje myšlenky. Legitimní nástroj k posílení těla, mysli a ducha je meditace, bytí v přítomnosti, všímavost, jež se pozvolna stává více než módním slovem. Hlavním hybatelem rozvoje všímavosti byla vždy praxe meditace. Pravidelná meditační praxe se napojuje na skrytý pramen rozšířeného vědomí, který leží v nás všech, a kultivuje rostoucí pole uvědomění. Toto vědomí se přenáší do každodenních činností i mimo vaši meditační praxi. Stále více si uvědomujete své myšlenky, řeč, činy, pocity, volby a prostředí, se kterým jste důvěrně spojeni. Čím více meditujete, tím více všímavosti se rozlévá do každého aspektu vašeho života. Zatímco ranní meditace vás energeticky vybaví a posiluje na nový den, večerní meditace nás uvolňuje a očišťuje od denních událostí. 


Nač se v listopadu můžete těšit

⧽ Audio meditace pro rozvíjení všímavosti

⧽ Krátká zastavení pro inspiraci a duševní hygienu

Online setkání nás čekají v tomto měsíci tři setkání / 45 minut

 Všechna tři setkání budou o prožívání sebe sama v tělesném Bytí. Rozvíjení Všímavosti Vstupenky k online setkáním přes zoom, budou vloženy 1.11. 2022.

Naše říjnová setkání budou 7.11. 14.11. a 24.11. vždy od 20 hodin

Pokud nemáte svůj účet, nebo prodloužené členství

Přejděte k tomuto kroku

Vše co vkládám a tvořím, vychází ze srdce a radosti, že můžu.

Těším se na vás a přeji krásné chvíle pozdního léta

Marcela Magdaléna 


Připravila jsem meditační cyklus pro 21 dnů, který od 1.11.  budu vést online vždy od 6:30  Srdečně vás zvu k prohloubení i upevnění meditační praxe a zvyku. Pokud vás to oslovuje, na email marcelamasopustova@gmail.com pošlete zprávu ve znění:  Listopad plus   

21 ranních online vedených meditací v délce 25 minut je pro členy za klubovou cenu 999,- Kč plus 480,- Kč běžné členství. Tedy 1479,- Kč,- (1680,-Kč běžná cena)  více info zde