Minutěnka

26.08.2022

"Základem chování by mělo být dávat. Když se s někým setkáte, přemýšlejte o tom, co mu dáváte, ať už je to konkrétní dar krásného předmětu, slova pozdravu, vřelé soucítění, chvála, adorace, láska, povznášející rada, nebo dobrá zpráva pro jeho tělo, mysl nebo duši... Umění chování je takové, že první okamžik setkání by měl mít skutečnou hodnotu setkání dvou srdcí."

Maharishi Mahesh Yogi, Věda o Bytí a umění žít