Minutěnka

19.03.2022

Nechoď do chrámu 

"Nechoď do chrámu, abys položil květiny k nohám Božím,

Nejprve naplň svůj dům vůní lásky...

Nechoď do chrámu, abys zapálil svíčky před Božím oltářem,

Nejprve odstraň temnotu hříchu ze svého srdce...

Nechoď do chrámu, abys sklonil hlavu v modlitbě,

Nejprve se nauč v pokoře sklonit před svými bližními...

Nechoď do chrámu, aby ses modlil na kolenou,

Nejprve se sehni, abys zvedl někoho, kdo je ušlapaný. ..

Nechoď do chrámu, abys prosil o odpuštění za své hříchy,

Nejprve odpusť ze srdce těm, kdo se proti tobě provinili."

~ od Rabindranath Tagore