Listopad

27.10.2023

"Myslím na stromy na to, jak jednoduše nechají jít, nechají spadnout bohatství ročního období, jak se bez smutku mohou pustit všeho a jít hluboko do svých kořenů, aby se obnovili a spali... "

May Sarton
.. zdá se to obtížné. A stejně tak zdá se těžké, se tomu učit ..  a není. Víme, že lze zůstat v klidu svého těla, pokud se tak opravdu rozhodneme. Víme, že právě v meditaci se uvolňuje automaticky vše co nepatří k životu, aby život mohl pokračovat ve prospěch všech.

Takový je úmysl Přírodního zákona, který nás stvořil a který si nosíme v sobě, v nejhlubší úrovni své existence, u zdroje myšlenky.

Legitimní nástroj k posílení těla, mysli a ducha je meditace, bytí v přítomnosti, všímavost, jež se pozvolna stává více než módním slovem. Hlavním hybatelem rozvoje všímavosti byla vždy praxe meditace. Pravidelná meditační praxe se napojuje na skrytý pramen rozšířeného vědomí, který leží v nás všech, a kultivuje rostoucí pole uvědomění. Toto vědomí se přenáší do každodenních činností i mimo vaši meditační praxi. Stále více si uvědomujete své myšlenky, řeč, činy, pocity, volby a prostředí, se kterým jste důvěrně spojeni. Čím více meditujete, tím více všímavosti se rozlévá do každého aspektu vašeho života. Zatímco ranní meditace vás energeticky vybaví a posiluje na nový den, večerní meditace nás uvolňuje a očišťuje od denních událostí. Nač se v listopadu můžeme těšit 

 Prožívání sebe sama v tělesném Bytí 

⧽ Rozvíjení Všímavosti v jemném pohybu 


V online setkání se na vás budu těšit 6.11. / 20.11. vždy ve 20 hodin

Pro vstup do online večerů je potřeba mít uhrazené členství