Léčivý prostor

07.02.2022

Dnes se s vámi moji milí, moc ráda dělím o důležitý moment, jímž je "posvátný prostor" 

Abyste měli přístup k hlubšímu léčení, je tím nejdůležitějším prostor, jež vibruje frekvencí lásky. Naladění se na Zdroj umožňuje cítit se bezpečně, uvolněně a spojit se tak se sebou samými. Píšete mi, jak se cítíte v mém doprovodu, blízkosti, setkáních online či naživo

Tak tady je, mé Tajemství

"Cítíme-li se v bezpečí, otevíráme své srdce, a v takové chvíli, jsme schopni přijímat hluboké léčení i uzdravení na všech úrovních, a vnímat moudrost své duše. Není v tom nic víc ani méně. Vždy držím prostor naplněný čistou láskou, kterou cítím a které se odevzdávám. S nejhlubší pokorou, důvěrou a vědomím, že Je bezpodmínečná ji přijímám, a v té čistotě sdílím ve všech setkáních"

V posvátném prostoru nacházíme útěchu i podporu pro projevování záměrů své duše. 

Dokážete to - Důvěřujte si

Vyberte si klidné místo, v pokoji, stejně jako někde venku. Můžete si udělat tento prostor pro sebe, když se však rozhodnete jej sdílet s někým dalším, ujistěte se, že sdílíte stejný záměr posvátného prostoru.

Budete-li připraveni, začněte dýchat do svého srdce a postupně vnímejte spojení. Spojte se nejdříve sami se sebou, dále vnímejte spojení s Matkou Zemí, umožněte svému dechu, aby vás uzemnil a vycentroval do jediného teď, kde se jemně a ve své nejhlubší důvěře postupně spojíte i se svými duchovními průvodci a Božstvím.

V tomto posvátném prostoru, můžete vyslovit svůj záměr. Můžete ho vyslovit nahlas, nebo jej hluboce vnitřně procítit.

Může znít třeba takto:

"Mým záměrem je sladit svoji frekvenci s mými sny a touhami, aby se mohly projevit v mém životě"

"Mým záměrem je uvolnit se a najít svůj vnitřní klid"


Je čistým darem, cítit volání, jít dovnitř a otevřít se léčení. V tomto prostoru je možné naslouchat léčivým zvukům hudby, nebo nechte svůj dech znít a naslouchejte jen vlastním zvukům a vnímejte pocit ve svém těle - vnímejte, jak se uzdravuje. Každé zklidnění mysli a plné vědomí zažití sebe v opravdovosti, je léčením v mnoha vrstvách.

Ano milí moji, stačí i pár minut, v tomto posvátném a požehnaném prostoru a všimnete si, že máte přístup k lásce, míru a radosti.

Když už tajemství, tak se vším :-) Zde hudba, která zní mým posvátným prostorem, tam kam za mnou již roky přicházíte za léčivým dotekem, pokud není ticho, jen tyto tóny zní ..