Laskavost

19.10.2022

Duševní zdraví se odehrává v kontinuu, které sahá od duševních chorob a chřadnutí až po duševní pohodu a rozkvět. Bez ohledu na to, kde na tomto kontinuu sedíte, laskavost a soucit vás mohou pozvednout k rozkvětu - stavu, který se běžně popisuje jako stav, kdy se cítíte šťastní, plní energie a spokojeni se životem. 

 Péče o duševní zdraví a Účinky laskavosti jsou propojeny


Pro většinu lidí je snazší být laskavý, než být přijímajícím aktem laskavého jednání. Pokud si všimnete, že máte potíže s přijímáním darů, či komplimentů, projevů štědrosti a lásky, věnujte nějaký čas přemýšlení o tom, proč. Kdo vás naučil se takto chovat? Slouží to vám a vašemu okolí? Zároveň se tímto také omezuje jinak přirozený tok energie dávání a přijímání 

Na laskavosti je skvělé, že máte neomezenou zásobu na celý život. Čím více dáte, tím více máte. Zde je několik způsobů, jak začít laskavost :

 • Naslouchejte
 • Dávejte úsměv
 • Chvalte přítele, kolegy nebo členy rodiny
 • Uklízejte po sobě
 • Všimněte si někoho, kdo se zdá osamělý a dejte mu chvilku
 • Nechte někoho, kdo vám chce pomoci, pomoci
 • Nenabízejte rady, pokud o to nejste žádáni
 • Sdílejte s někým ticho
 • Zapojte se do náhodných skutků laskavosti


Na cestě projevování laskavosti druhým můžete narazit i na některé překážky:

 • Vlastní zájem 
 • Riziko pro sebe nebo pro ostatní (chcete-li riskovat odmítnutí, vyžaduje to odvahu)
 • Nedostatek důvěry
 • Negativní emoce
 • Hlad
 • Únava

Kterákoli z těchto překážek může bránit v přijímání nebo projevování laskavosti. Být si vědom okolností, je prvním způsobem, jak čelit těmto překážkám na vaší cestě laskavosti.


Laskavost začíná u vás, dále zahrnuje další, které změní "já" na "my". "My" ovlivní komunitu.

Prohlubovat a kultivovat v sobě laskavost je snadné a stačí i malá chvíle. Na pár minut vnímejte nebo si představujte, jak se dech pohybuje středem vaší hrudi - v oblasti vašeho srdce. V klidu, v duchu opakujte, pomalu a vytrvale, následující nebo podobné fráze: Ať mám radost. Ať se mám dobře. Ať jsem v bezpečí. Ať mám klid a pohodu. Ať jsem zdravý/á

Laskavost se nejprve praktikuje vůči sobě samým, protože často máme potíže milovat druhé, aniž bychom nejprve milovali sami sebe. Dále zahrňte do své praxe i další bytosti.


Někdy se během meditace milující laskavosti mohou objevit zdánlivě opačné pocity, jako je hněv, nebo smutek. Berte to jako znamení, že vaše srdce měkne a odhaluje, co tam je. 


S láskou

MM