Lakshmi

20.02.2023

Lásky, zde přikládám píseň a mantru, která zazněla na závěr našeho večera, v podání Sam Garrett a Mollie Mendoza . Děkuji srdečně za krásný čas spolu. A těším se na nás opět

  v březnu online


Rozhodl jsem se žít v lásce

Zpívám jako ptáci,

Rostu jako stromy,

Rozhodl jsem se žít v lásce,

Jsem radost jsem lehkost.

Už si nevybírám strach,

Už si nevybírám hanbu,

Rozhodl jsem se žít v lásce,

Jsem světlo, jsem milost.

Kráčím tiše po této zemi,

ve světle, Božího jména