Kdo jsem ...

20.07.2022

Vyrostli jsme ve víře, že jsme myšlenkami a pocity spíše, než že máme myšlenky a pocity, což  přináší, že býváme ovládáni rozmarem každé měnící se myšlenky a emoce. Víra, že všechny naše myšlenky jsou pravdivé, může vést ke stále většímu stresu, neštěstí a nedostatku naplnění v životě. Pro pochopení "kdo jsem", k uchopení konceptu "já jsem" nad rámec naší myslící mysli, je v naší moderní kultuře jedním ze způsobů nejužitečnější meditace.

Všichni jsme zažili tiché chvíle klidu, kdy mysl spočine sama v sobě. A zdá se, že s touto zkušeností se pozvolna rozpouští svatozář kolem "já jsem" a vede stopa k dalším tajemstvím 

Před několika léty jsem se setkala s Deepakem Choprou, jehož knihy, i učení mi byly blízké ještě před tímto našim setkáním. Bylo mi velmi cenným darem, nechat se vést jednou z meditací, které vede. Meditace, ve které se opakovaně ptáme sami sebe: "Kdo jsem?" Otázka se kterou mlčky sedíme a ptáme se znovu a znovu, aniž bychom si vynucovali odpověď. Přecházíme kolem odpovědí toho, s kým se v našem každodenním životě identifikujeme, a uvědomujeme si sami sebe jako čisté vědomí. Meditací zkušenost prohlubujeme a postupem času se nám stává přirozeným, identifikovat se spíše s pozadím ticha než s popředím aktivity.

"V praxi meditace se vnímání posouvá blíže ke zdroji uvědomění. To jsou otevřené dveře, jimiž je nahlédnuto já a s časem a pozorností se rozdělené já rozplyne a zůstává jen sjednocené Já." 

"V tomto procesu spočívá celý příběh odpovědi "kdo jsem" 

Pro správnou odpověď na otázku "Kdo jsem?" musí být člověk přítomen tady a teď. Vyšší stav vědomí, je naším právem od narození, je zdrojem lásky, soucitu, kreativity, inteligence a evoluce, což nejsou jen vzdálené ideály. Jsou to atributy toho, kým skutečně jsme - Věštci, svatí, mudrci a duchovní průvodci uctívaní v každé kultuře, nejsou ničím víc než lidmi, kteří objevili tuto skutečnost, našli správnou odpověď na otázku "Kdo jsem?" V tomto světle existuje pouze jeden objev, který je třeba na duchovní cestě učinit, a to zjištění, že Já je důvěrně přítomné v každém okamžiku 

Já, je důvěrně přítomné v každém okamžiku. Nemůže přijít ani odejít. Jediné, co se mění, je naše vnímání a chápání.


Málokdo filozoficky přemýšlí o odvěké otázce "Kdo jsem?" Z praktických důvodů každodenní život závisí na přijetí vlastního já, které ráno vstane, snídá a jde do práce. Díky tomu to vypadá, jako by "Kdo jsem" je dáno. Ale ve skutečnosti není. Jen se neustále nevědomky přesouváme od jedné persony k druhé. 


⧽ Vnější já, jako společenská osobnost, jež se ztotožňuje se štítky

⧽ Soukromé já, to za zavřenými dveřmi, které se ztotožňuje s pocity a vztahy

⧽ Podvědomé já, které leží pod povrchem, kde žijí stará zranění, stará traumata a různé skryté síly. 


Podvědomé já je temná oblast, do které mnozí považují vstup za nebezpečný. Ale je zde také kreativita a intuice, takže podvědomé já není jen o nižších nebo temnějších impulsech. Na rozdíl od vnějšího a soukromého já neexistuje v podvědomí žádné dobře definované "já". 

"Já" je svazek nadějí, obav, přání a hromad

"Já" schovává vzpomínky, které nikdo jiný nemá, v přihrádkách paměti jsou uloženy zvyky, přesvědčení, stará traumata a minulé podmínění

Tato mnohost je matoucí, a proto je učení poznat sám sebe vlastně smyslem života - dokud nevíte, odkud "já" pochází, nemůžete objevit, kdo skutečně jste-

Zdroj: Deepak Chopra