Jsem Svým Dechem

04.02.2022

Lásky, přijměte pozvání k naslouchání a vědomí Sebe ve své přirozenosti. To, co naše tělo potřebuje, je Důvěra. Pokud neodevzdáme se ve svou vlastní, nikdy ji nenajdeme, nikde ve světě. Důvěra neroste na stromech, nesklízí se na polích, důvěra je zakořeněna jedině v našich vlastních srdcích

Přijměte pozvání k naslouchání, Bytí ve Svém Dechu, uvědomění:

  "Jsem Svým Dechem"

S každým nádechem a výdechem všímejme si, jak se Důvěra v nás samých prohlubuje a důvěra ve vlastní, neopakovatelnou jedinečnost sílí