Jak si dobře přát

27.05.2022

Každým okamžikem vysíláme do vesmíru své touhy a přání. Mnohdy jsme překvapeni z chaosu ve svém životě, s pocitem, že naše přání se neplní. Přitom vše, co žijeme, jsou naše zhmotněné myšlenky a přání, jak vystihuje jeden  z textů, známého jako upanišády: 

Jsi tím, čím je tvoje nejhlubší touha. Jaké je tvé přání, takový je tvůj záměr. Jaký je tvůj záměr, taková je tvá vůle. Jaká je tvá vůle, takový je tvůj čin. Jaký je tvůj čin, takový je tvůj osud."

Po většinu svého času býváme uvězněni ve svých myšlenkách, emocích a vzpomínkách. Z tohoto  vnitřního hlučného světa potom žijeme svůj nepochopitelný chaos. Přesto za tímto hlučným světem,  je ticho - stav čistého vědomí - pole všech možností nekonečné tvořivosti: To nejlepší pole pro zasazení záměrů a přání pro spokojený a naplněný život. 

Jedním z nejúčinnějších nástrojů a zároveň vstupní branou do tohoto prostoru, je meditace, která převádí za hlučnost ega, za mysl do ticha a klidu čistého vědomí, z něhož jedině lze tvořit svět, jenž si přejeme. Odtud vedou naše kroky k naplnění záměru a přání.

Všechno, co se děje ve vesmíru, začíná záměrem

Záměr, je výchozím bodem každého snu. Je kreativní silou .. 

Jak na to

Tušíte správně, že počátkem je ztišení. Jak říká uznávaný lékař a světově známý spisovatel Deepak Chopra: "vklouzněte do mezery" je to ideální chvíle, ve které můžete zasadit semena svého záměru. 

"Záměr, je výchozím bodem každého snu. Je kreativní silou, která naplňuje všechny vaše potřeby, ať už jde o peníze, vztahy, duchovní probuzení nebo lásku"


Co je však nesmírně důležité pro jeho nastavení a také naplnění:

✨ Prvním důležitým momentem je meditace, v níž se osvobozujeme od všeho, od svých tužeb a plánů. Proto ve chvíli, kdy se usadíte ve stavu klidného vědomí, uvolněte své záměry i přání, čas pro to, svůj záměr zasadit jako semínko je po meditaci, kdy je naše mysl ještě v poli neomezených možností a nekonečného potenciálu.

✨ Dalším velmi důležitým a mnohdy stejně náročným momentem je, dát záměru po jeho vyslovení prostor a vesmíru důvěru v jeho nekonečné možnosti pro jeho naplnění. Vzdát se připoutanosti na výsledek a důvěřovat, že vesmír již organizuje úplné naplnění vašich tužeb. 

✨ Na paměti mějte, že nikdy ani nedohlédneme nekonečnosti možností, které existují pro naplnění našich tužeb a tak konejte kroky, které cítíte, že vás vedou, ne že jste jejich vedením. Věřte, že ten nejlepší výsledek přichází přirozeně, nevynucujte ho .. 

✨ Obhospodařujte své semínko stejným způsobem - vždy po meditaci - každý den, s vírou, že svůj záměr, své přání, jste zasadili do nejúrodnější půdy a že se naplní v nejvhodnější sezoně pro svůj rozkvět.

✨ Věřte v Boží načasování. Věřte v nejlepší výsledek, který pro Nás Vesmír má