Jak žít z plnosti svého pravého já

03.02.2024

Žít z plnosti svého pravého já, je bezesporu cosi nádherného, ohromného, přesahujícího veškerá lidská chápání - co oko nevidělo, ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo.  Přesto jsme k tomu všichni povoláni: Nebýt bez zájmu, nebýt lhostejní a nezaujatí 

Píše se v Písmu: "kéž bys byl studený, anebo horký, ale jsi vlažný, ani studený, ani horký .. "

Jak pravdivé, protože kdo z nás si troufne říci, že hoří Boží láskou? Děláme a žijeme kompromisy, vymlouváme se. Spousta lidí, možná většina, obtížně si v přeplněném programu hledá čas na krátké zastavení, ztišení a naslouchání. Přitom každý z nás zažil a ví, že když se i v průběhu dne do svého nitra obrátí - když jsme ticho, když na něco čekáme, když přecházíme z jednoho místa na druhé - tato chvíle nás vždy vzpruží a navrátí k vědomí-sebe

Jak tedy žít z plnosti svého pravého já

✴︎ Cestou do nitra. Není nutností přehnané meditování, které zabírá čas, a navíc, nás může uvrhnout v "zasnění" z něhož se nezdělámesvé úkoly s dostatečným nasazením. 

Mezi chvílemi usebrání, meditací a činorodostí by měla být rovnováha.


Vytvořte si pravidla

✴︎ Čtěte duchovní slova: uvědomte si svoji přítomnost, vyhraďte si deset minut na text a dalších pár minut dovolte, aby k vám promlouval. Naslouchejte. Pokud vás zaujmou již první slova, dovolte jim hned, aby do vás mohla proniknout. Vychutnávejte je a odpovězte srdcem, než se pustíte do dalšího textu. Není to o pouhém čtení. Užívejte si to, neboť není kam spěchat. Trávíte čas s nejlepším přítelem, tak mu věnujte několik minut. Nechávejte ho promluvit, naslouchejte ..

✴︎ Do běžných činností si přeneste slovo, nebo větu z textů: Během dne se k tomuto slovu můžete vracet, pouští svou výživu, můžete ho "přežvykovat" Můžete se k němu obracet i v noci, naslouchat mu, jak odkrývá další a další významy.

Je skvělé usínat v mysli a srdci se "slovem" , které nás vede do hlubokého osvěžujícího spánku a od prvního okamžiku probuzení se nechat povznášet důvěrou a nadějí.


✴︎ Přizvěte duchovního doprovázejícího, nebo společníka

✴︎ Průběžně se věnujte revizi své cesty

Naše cesta do nitra, je časem kdy opouštíme myšlenky, touhy, představy i citová hnutí. Časem v hlubším a intimnějším prostoru, kde zažíváme působení lásky, lze říci, že se v nás probouzí přirozený smysl, díky němuž vnímáme přítomnost a působení ve všech věcech a skrze ně. Na tuto láskyplnou přítomnost odpovídáme svým dalším konáním, bytím z plnosti svého pravého já. 

Cesta do nitra, by se měla stát součástí našeho běžného života


Jako celistvá lidská bytost stále cítíme svoji potřebu rozvíjet svoji víru a její projevy i na úrovni myšlenek a pocitů. Na základě rostoucího porozumění i zkušenosti na rozumové i emoční úrovni toužíme propojovat svou hlubokou zkušenost z meditace s každodenní realitou.

Jsme zaneprázdněni, takže to není snadné, ale je to možné.

Každý si dokáže najít pár minut


V lásce

MM