Emoce, bolest a meditace

16.09.2022

Když meditujeme, obejdeme vnitřní hluk a spojíme se s tichem, které je skryto pod vším, co prochází hlavou. Vstupujeme do ticha za každou myšlenkou. Když meditujeme, naše tělo i mysl odpočívají.

Co je bolest pro tělo, jsou emoce pro mysl. Emoce jsou náznaky, které informují o tom, že něco není v pořádku a je třeba to napravit. Vznikají ve fyzickém těle předtím, než jsou zaregistrovány v mysli. Když si uvědomíte pocity a vjemy ve svém těle, budete schopni jejich prožívání zmírnit. Pokud právě v tuto chvíli čelíte tomu, že musíte opustit to, co je známé a pohodlné, a jste ponecháni, abyste přijali neznámé, může to pro vás být strašidelné, může to být vzrušující. Musíte se rozhodnout. Kéž je vaším rozhodnutím podpořit své blaho

To, co vaše tělo v první řadě potřebuje, je Důvěra. Pokud neodevzdáte se ve svou vlastní, nikdy ji nenajdete, nikde ve světě. Důvěra neroste na stromech, nesklízí se na polích, důvěra je zakořeněna jedině v našich vlastních srdcích. Zavřete si na krátko oči a sledujte svůj nádech a výdech, vnímejte své Božství a sílu. Nejrychlejší způsob, jak vytvořit emocionální bezpečí, je uznat, že jste v bezpečí právě teď. Pro většinu lidí, když mají kontrolu nad svým výsledkem, cítí se bezpečněji. Nejrychlejší způsob, jak vytvořit emocionální bezpečí, je začít svou péči o sebe proměňovat ve svou osobní duševní péči.  Začněte s dechovým cvičením na dvě minuty, dejte si svolení k odpočinku a na dvě minuty hoďte nohy nahoru, nebo si věnujte dvě minuty a vyjmenujte vše, za co jste vděční.

Věřím, že každý si kousek po kousku může tvořit život jaký vždy chtěl .. a věřím, že vděčnost je způsob, jak získat více toho, co chce .. není lepší čas než přítomnost


Pokud vás svírá strach, nejlepší způsob, jak takové sevření prolomit, je položit mu otázku, odkud se bere. Vede to k rozptýlení emocí a zapojení vaší logické mysli, vede k vytvoření spojení mezi událostí a emocí. Pomoci vám může vedená meditace - Po spirále času

Existuje několik kroků, jak přeměnit vysoké emoce na své vyšší já. Připomínám některé z nich, s nimiž začít můžete začít. Udělejte z duševní hygieny prioritu hned teď. 

S každým nádechem a výdechem všímejte si, jak se Důvěra v Sebe prohlubuje, důvěra ve vlastní neopakovatelnou jedinečnost sílí

Prostřednictvím některých z kroků duševní hygieny se můžete začít cítit lépe a mít větší emoční jistotu a důvěru. 

⧽ zapisujte, co máte na srdci. Zaměřuje se na vše, na čem právě teď záleží. Jednoduchý akt psaní vám umožní uvolnit zadržované napětí. Pište každý den, ne déle než deset minut. Na konci týdne si vždy projděte své poznámky a příběh a všimněte si, zda jste změnili úhel pohled, pocit, myšlenku nebo akci. Zvýrazněte si tuto část, a na zvýrazněnou část opět nahlédněte za několik týdnů později - všimnete si změny.

⧽ procvičujte vděčnost. Je to nejlepší způsob, jak získat do svého života více toho, co chcete. Až se rozhodnete procvičovat vděčnost, udělejte si čas na podrobné zamyšlení o věcech, za které jste dnes vděční a které máte rádi. Popište je více podrobně. Vedení deníku a vděčnost jdou ruku v ruce; když začnete zaměřovat svou pozornost na to, co ve svém životě milujete, problémy, které vytvářejí obavy, ustoupí do pozadí.

⧽ obejměte bolest. Když máte kontrolu nad svými myšlenkami, emocemi a činy, cítíte se dobře. Nejrychlejší způsob, jak vytvořit změnu paradigmatu, není o znovuprožití bolestné minulosti, ale o jejím obejití a vytvoření většího dobra pro sebe a ostatní ve vašem světě.

⧽ meditujte. Váš mozek má schopnost léčit, adaptovat se a vytvářet nová spojení. Studie dnes již ukázují, že meditace mění strukturu mozku. Když přejdete z vnějšího světa do vnitřního světa, získáte vhledy, informace a hluboké spojení se sebou samým. Meditace snižuje úzkost a zvyšuje pocity potěšení. Když v mozku spustíte chemické látky pro potěšení, snížíte nadměrnou aktivaci reakce "bojuj nebo uteč".

 Není lepší čas než právě teď začít meditovat.

S každým nádechem a výdechem všímejte si, jak Důvěra v Sebe se prohlubuje, důvěra ve vlastní neopakovatelnou jedinečnost sílí


Přeji krásné dny pestrého podzimu

S láskou

MM