Duchovní srdce

01.05.2022


Všichni vnímáme tlukot svého srdce. Své srdce si uvědomujeme jako fyzický orgán, kterým neustále cirkuluje krev, jež přivádí kyslík i energii do buněk našeho těla. Mnozí si mohou také uvědomovat energetické centrum svého jemnohmotného těla, neboli srdeční čakru, to místo uprostřed hrudníku, které pro většinu lidí bývá zablokované, a to nejčastěji vede k emocionálním i fyzickým potížím. Méně často už je vnímáno a přesto nejdůležitější je, srdce duchovní, které se nachází mírně vpravo od středové linie těla. Toto srdce vnímá ten, jehož cestou je, objevit pravé Já. 

♥︎ Duchovní srdce je viditelné duchovním hledajícím

♥︎ Duchovní srdce nemá formu

♥︎ Je neomezené

♥︎ Je to naše spojení s Božstvím

Duchovní srdce je jako vnitřní slunce, jež vyzařuje Božské světlo do všech oblastí našeho života.

Přesto, že se říká, že "probouzíme své duchovní srdce" ve skutečnosti probouzíme svoji paměť, protože Duchovní srdce je vždy vzhůru a vždy připraveno osvětlit tmavá místa naší duše, stejně jako naši cestu k osvícení. Proces probuzení je ve skutečnosti naše sebeprobuzení do svého skutečného Já, probuzení k Božské Lásce. Naše duchovní probuzení znamená (od)pustit, nechat jít, dovolit aby se rozplynuly hranice a mohli jsme tak splynout ve věčnou radost.

Duchovní cesta znamená hledat ve všem božství, je to cesta expanze, zamilování se do všech a všeho.Cesta na níž Láska roste a strach mizí.


"Pokud žijeme plně z duchovního srdce spíše než z mysli, ego je harmonizováno a náš život je veden čistou láskou"


Každý musí začít laskavostí a láskou k sobě. Jednoduchou praxí je začít myslet ze srdce a milovat ze své mysli. Požádat své srdce o vedení, kdykoli se objeví negativní myšlenky přesunout svoji pozornost na něco krásného. Udělat z lásky základ všech svých myšlenek, toho jak o sobě i svém životě smýšlí.

Jedním z kroků k probuzení, víme že je meditace. Vypěstujte si každodenní meditační návyk.

Jako pomůcku, zkuste si vzít malu, kterou si přehoďte přes prsteníček pravé ruky a kamínky posouvejte pravým palcem. Palec se vztahuje k našemu spojení s Božstvím, v prsteníku proudí čistý duchovní nektar. Prsteník je spojen jemným energetickým kanálem se srdcem a pohyb kuliček stimuluje tento proud, Božská energie proudí do srdce a odtud do celého těla. Opakujte svoji mantru, nebo slova, která oživují vlastnosti srdce. Tiše opakujte: Mír, Radost, Harmonie, Láska

Všímejte si jak vaše Láska roste, jak pokračujete na své duchovní cestě. Hledejte lásku ve všednodenních zážitcích.. 

Všímejte si

♥︎ V kritických momenetech cítíte více bezpečí

♥︎ Při pohledu na krásné věci ztrácíte touhu honit čas

♥︎ Častěji vnímáte a cítíte v sobě hluboké ticho

♥︎ Cítíte, víte, že tam venku, štěstí je jen dočasné

♥︎ Víte, že trvalou lásku musíte objevit uvnitř

Čistá Láska je Božská realita existence. Je to nejvyšší vibrace, Esence, kterou skutečně jsme. 

Přítomnost "Já jsem" sídlí v duchovním srdci.


S láskou

MM Vypěstujte si každodenní meditační návyk. Vyberete si z mnoha meditací zde a nebo vkročte na meditační cestu s mantrou pro 21dnů

Za foto k článku ze srdce děkuji, že nám poskytla Leňa z Portlandu