Dary ticha

07.10.2022

Každý by si měl uvědomit, že tiché vědomí má schopnost léčit. Tichá mysl, kterou zažíváme v meditaci , je o opětovném spojení se svým zdrojem. Každý spoléhá na vrchní vrstvu mysli, která je aktivní, neustále myslí a cítí. Ale když se aktivní mysl zafixuje na úzkost, strach, osamělost a nejistotu, nemůže se z těchto fixací vymanit. Pamatujme, že myšlenka, je jenom jiný druh doteku.. a také, že ticho promlouvá. Ticho má totiž mluvit. Vždy  vzpomenu na slova

"Buď zticha a věz, že jsem Bůh." ... ticho musí promlouvat, abychom si s ním mohli povídat 

Možná mnozí se právě proto bojí ticha, neznámý strach z něčeho, o čem nevíme, co to je. Jak píše Fosse: "Kvůli němu přestávám být přítomen ve vlastním životě. Místo toho jen něco dělám, vyhýbám se tichu a žiju skrze to nové co dělám. Píšu texty, pouštím hudbu, poslouchám rádio nebo nechám myšlenky běžet hlavou, než abych se zastavil a snad se na okamžik uzavřel před okolním světem"

"Myslím, že ten strach, který Fosse nevyjadřuje slovy, je hrůza z      poznání sebe sama.   Když se tomu vyhýbám, číší ze mě zbabělost"      Erling Kagge

Před staletími byla v každé kultuře objevena hlubší úroveň mysli a obvyklý výraz obklopující tuto úroveň, který je tichý, klidný a nerušený, se stal náboženským. Pokud však nahradíme Boha slovem "zdroj", moderním uším pronikne poselství: Buďte v klidu a vězte, že já jsem váš zdroj. 

Nejpřímějším výsledkem uposlechnutí tohoto poselství by byla meditace, protože meditace poskytuje přístup k tiché mysli.


Vaše myšlenky jsou přijímány každou buňkou ve vašem těle a následně ovlivněny všechny druhy procesů - imunitní, hormonální, spánek a celková rovnováha mysli a těla. Aniž byste si toho všimli, celý život jste se holisticky resetovali. Tento reset není jen fyzický; zahrnuje celého člověka. Řídicí centrum pro resetování celého člověka se nenachází v našich buňkách, dokonce ani v našich mozkových buňkách, a nenachází se ani v aktivní mysli, která je pouze vrchní vrstvou. Řídicí centrum pro holistický reset je u zdroje.  Důkazy pro to existují po celá desetiletí. Meditace ovlivňuje srdeční frekvenci, dýchání, mozkovou aktivitu, markery zánětu a úroveň stresu. Lékařská věda studuje každý z těchto faktorů jednotlivě, ale pro stromy bychom neměli vynechat les. Všechno se vrací ke stejnému zdroji.

Bezpochyby každý cítí potřebu odpočinku. Následujte tuto potřebu směrem ke svému zdroji  .. a bude naplněna.


Vím, že není ticho jako ticho, vím, že mluvit o něm (i o tom svém) jako něčem v čem dobře je, může být nepředstavitelné pro toho, komu v tichu dobře není.


To proto, že i tichá mysl má dvě cesty a tyto směřují k opačným koncům:
⋆ Strach nebo láska
⋆ Bolest nebo blaženost
⋆ Změna nebo zvyk
⋆ Sebepochybnost nebo sebevědomí
⋆ Odpor nebo přijetí
..

Moje (nevyžádaná) rada ~ jít směrem ke svému zdroji. A co pro To musíme udělat je, sladit se s touto silou na úrovni tiché mysli.
Ano, může se zdát jako začarovaný kruh, být v tichu ve kterém dobře není, pro Ticho ve kterém dobře je .. může, no jinou cestu jsem já osobně neobjevila. A z vlastní zkušenosti vím, že lze otočit ten směr. A podle moha moudrých a starověkých, zdá se to být jedině tak.

V každé duchovní tradici nebo tradici moudrosti se čisté vědomí rozvíjí směrem k lásce, kreativitě, obnově a vývoji. Neexistuje žádný příkaz, který říká: "Buď zticha a uvidíme, co se stane" nebo "Buď v klidu a kdo ví, jak to pro tebe bude fungovat? Existuje jediný:

"Buď v klidu a věz, že já jsem tvůj zdroj"


S láskou

MM