Ctít svoji cestu

29.08.2022

Ctít svoji cestu pro mně znamená především důvěru v nestálou povahu života a to, že jsme vedeni. Zároveň věřím, že právě tato důvěra nám může pomoci uvolnit se a změkčit do různých fází našich cest. Jak posílit svoji důvěru, kdykoliv se zaseknete v pochybách? 

"Opřete se o myšlenku, že život je neustálý pohyb, že děje se tak ve vlnách, že vše se neustále mění a vše bude v pořádku! Vše bude a je v pořádku, i když si to nyní nedokážete představit" 


Ctít svoji cestu, dobu mezi tím, kde jsme a kde chceme být, je proces a je důležité, přijmout a brát tento proces jako nedílnou a důležitou součást cesty. Když praktikujeme přijímání a ctění toho, kde se v našem procesu právě nacházíme, můžeme najít mír v přítomnosti a naučit se být radostní ve všech fázích života. Čím více dokážeme otevřít své srdce životní zkušenosti, tím více jimi dokážeme procházet s lehkostí a důvěrou. 

Životní cesta, jak dobrá i ta méně, z nás formuje osobu, kterou se máme stát


Mějme na paměti, že ač nemůžeme vždy ovlivnit okolnosti svého života,  můžeme ovlivnit, jak na ně zareagujeme a způsob, jakým reagujeme může mít značný vliv na to, jak zvládáme, posouváme se a procházíme obtížnými situacemi. 

Přijetí života a naší cesty ať je jakkoli obtížná, neznamená, že podlehneme a staneme se obětí svých okolností. Znamená, že přesuneme energii, kterou do situace vnášíme, abychom dokázali najít klid, ať jsme kdekoli. 

S láskou

MM