Cesta moudrosti

03.10.2022

Přirozeností naší mysli je, že vzniká a že zaniká v každém okamžiku. A každý okamžik zanechává odkaz pro další, následující okamžik. Právě proto je důležité rozvíjet prospěšné vlastnosti mysli, jako jsou trpělivost, vytrvalost, radost a vyrovnanost, aby se právě ony staly tím odkazem, který je předáván dál..

Jakmile se naučíme udržovat svou mysl ve stavu souvislého uvědomování spojeného s moudrostí, přirozeně se dostaví veškeré její pozitivní vlastnosti


Buddha řekl: "Spoléhejte se sami na sebe" Tím myslel, že pokud se spoléháme na sebe, spoléháme na pozitivní vlastnosti jako jsou uvědomování, nezištná láska soucit, radost, velkorysost, trpělivost, pravdivost a vyrovnanost.

V meditaci potom podporujeme růst zejména duchovních vlastností mysli.  Jsou li tyto vlastnosti v rovnováze pomáhají rozvíjet pátou z nich -  Moudrost

Celou pětici duchovních vlastností tvoří

Důvěra jakožto důvěra v praxi

Energie jakožto vytrvalost

Bdělost tedy pamatovat na uvědomování

⧽ Stabilita mysli

Moudrost


Pokud meditace probíhá správně, těchto pět vlastností spolupracuje a vzniká blahodárný koloběh, který tyto prospěšné vlastnosti zároveň stále více posiluje. Na začátku je důvěra v praxi která posiluje vytrvalost, jež vede k nárůstu bdělosti, posílení stability mysli a rozvoji moudrosti. Každý nový střípek moudrosti potom posiluje důvěru v praxi .. což uzavírá kruh

Vlastnosti naší mysli, ať už se jedná o pozitivní nebo negativní, budou sílit, pokud jim umožňujeme v mysli setrvávat


Je prospěšné praktikovat meditaci neustále, abychom v mysli posilovali to pozitivní v každé chvíli. Úkolem meditujícího je pamatovat na uvědomování. Ať stojíte, ležíte, nebo jdete, pokud pamatujete na to, být stále bdělí, potom meditujete a pěstujete prospěšnou vlastnost mysli. Je to vlastnost mysli, která nám umožňuje chápat skutečnou povahu reality.

Není proto více prospěchu z řízené meditace v daný čas, pokud nebudeme pěstovat bdělost. Na to, abychom byli bdělí, nemusíme vynakládat příliš mnoho úsilí ani energie. V Buddhově učení je myšlení považováno za šestý smyslový vjem. Je to uvědomění si našeho prožívání v přítomném okamžiku. To je vše. Stačí si tedy uvědomovat a vědět, že si toto prožívání uvědomujete. 

Není možné myšlení vzdorovat, stačí vidět, že myšlení je přirozený jev. To je správný náhled.

Jsou tři základní principy pro bdělé prožívání - pro meditaci v každé chvíli 

Správná snaha ⧼ Uvolňujte mysl. Buďte klidní a zvídaví. Studujte vše, klaďte si otázky: Co je nyní poznáváno? Co je nyní viděno? Jaké zvuky jsou slyšeny? .. Hospodařte s energií ať můžete meditaci praktikovat celý den, tedy vyvarujte se přílišnému úsilí. Přezkoumávejte prospěšné a neprospěšné kořeny.

Správný náhled ⧼ Mysl je přirozený jev, není to "já" Není možné myšlení vzdorovat, stačí vidět, že myšlení je přirozený jev. To je správný náhled. Stejně jako se můžeme ztratit ve svých myšlenkách, můžeme se ztratit i v tom, co vidíme. S vytrvalostí a praxí však získáváme schopnost vnímat objektivně a díky tomu se nadále ani v jednom neztrácíme.

Správný postoj mysli ⧼ Prožitek pozorujte a přijímejte takový, jaký je. Správný rámec meditující mysli: Je to mysl bez nutkavého zalíbení či odporu , která je schopna vidět věci jasně takové, jaké jsou. Správný postoj nám umožňuje přijmout, uznat a pozorovat uvolněným a bdělým způsobem cokoli, co se zrovna děje - ať je to příjemné, či nepříjemné.


"Uvolněte se.

Nebuďte při meditování příliš vážní.

Praktikujte klidně a s respektem"

 U Tejaniya