Čas mluvit a čas naslouchat

13.11.2023

Existuje mnoho typů rozhovorů, které můžeme vést s Bohem, stejně jako mnoho typů, které vedeme mezi sebou. Je důležité uvědomit si, že i rozhovor s Bohem je obousměrný.


❥ Modlitba je čas mluvit  

Říká se, že dvě největší věci, které můžeme říci, jsou: "Pomoc!" a děkuji ti!" a vděčnost je vždy tím nejlepším místem, kde začít. Děkovat Stvořiteli za život, požehnání a dokonce i výzvy, které nás činí silnějšími a moudřejšími, je důležitým prvním krokem k navázání dialogu.

❥ Meditace je čas naslouchat

Měli bychom odstranit všechny pochybnosti a nedůvěru a věřit, že Bůh nakonec odpoví. Bez ohledu na to, kolikrát nedostaneme odpověď, musíme odpočívat ve víře, že ve správný čas a správným způsobem Boží odpověď přijde. Abychom s Bohem mluvili soustředěně jazykem našich duší je potřeba dostat svou zaneprázdněnou mysl z cesty na dost dlouho, abychom slyšeli "tichý hlas" Boha. Potřebujeme ztišit intelekt, přestat přemýšlet o tom, co řekneme dál, soustředit se a naslouchat! 

"Uvolňuji se a odkládám veškerou mentální zátěž a dovoluji Bohu, aby skrze mne vyjádřil svou dokonalou lásku, mír a moudrost."


❤︎