3 kroky k lepšímu zvládnutí nepohody

27.09.2023

Je pravda, že v tomto životě je mnoho, co je mimo naši kontrolu. Ač bychom chtěli, nemůžeme ovládat přírodu, naše prostředí ani chování ostatních lidí. Co však můžeme ovlivnit, je to, jak se projevujeme, reagujeme a jak zůstáváme v každém okamžiku soustředěni sami na sebe.

V té či oné chvíli je nepohodlí nevyhnutelnou součástí života. Víme to, a přesto stále neradi pociťujeme emoce spojené s tím, že vnímáme "nepohodu" – ať už je to osamělost, vztek, úzkost, beznaděj, stud nebo co si jen vzpomenete.

I když je nepohoda mimo naši kontrolu, často se obviňujeme a domníváme se, že jsme udělali něco špatného, ​​když se cítíme špatně. Protože nepohodlí není "správné" nebo příjemné, předpokládáme, že věci nejsou tak, jak by měly být. Pokud se neobviňujeme, nebo hluboce stydíme za své nedostatky, hledáme někoho jiného, ​​na koho bychom mohli ukázat prstem.  Problém je v tom, že obviňování a odsouvání nepohodlí věci jen zhorší. Protože jsme do směsi přidali ještě více negativních emocí, jako například frustrace, zklamání a strach nás vede k tomu, že se cítíme ještě nepříjemněji. A tak než se nadějeme, jsme staženi do spirály pokračujícího boje, ze kterého se může stále hůř a hůře najít cesta ven.

Čím více ignorujeme a nedokážeme přijmout své nepohodlí, tím hlouběji nakonec ubližujeme sobě i ostatním. 

Ve skutečnosti to není samotné nepohodlí, zklamání nebo neštěstí, které je tak těžké přijmout, ale naše reakce na tyto pocity.

3 kroky k lepšímu zvládnutí nepohodlí


☘︎ Vyhněte se "emocionálnímu vyhýbání" se - Když se vyhýbáme bolestivým emocím, zaplétáme se do opakujících se mentálních vzorců nebo vstupujeme do "způsobu mysli ", kdy se snažíme zamaskovat a řešit problémy, místo abychom se k nim obraceli, cítili je a považovali je za příležitosti k učení.

Abychom prolomili tyto vzorce emočního vyhýbání se, musíme být především ochotni cítit nepohodlí, které tam je. Pokud si vůbec nejsme schopni uvědomit, co cítíme – protože se příliš bojíme toho, co by nám vědomí mohlo potenciálně způsobit – pak nás naše nepříjemné emoce nechávají reagovat stejným, neproduktivním způsobem.

Prvním krokem je více si uvědomovat vzorec - režim mysli -, který se zapne a  způsobuje tolik nepohodlí až utrpení. 

 ☘︎ Podívejte se na pocit nepohodlí jako na posla - Věřte tomu nebo ne, naše fyzické pocity a emoce, dobré i špatné, jsou životně důležitými posly. Spolu s naší intuicí jsou to způsoby, jak vám vaše tělo posílá signály, abyste byli zdraví, šťastní a naživu. Emoce se ve skutečnosti vyvinuly, aby nám pomohly naplnit naše nejzákladnější potřeby, jako jsou ty, které mají usnadnit sebezáchovu a bezpečí. Nepohodlí je pokus vašeho těla dát vám vědět, že něco není v pořádku a vyžaduje vaši pozornost – tak proč neposlouchat z celého srdce?

・Co se vám vaše nepohodlí snaží říct? 

  ・Kde se to vůbec vzalo?

  Nepohodlí může pramenit z mnoha situací, ale často souvisí s tím, že si věci berete osobně, že máte očekávání, která nejsou splněna, nebo si vytváříte domněnky o sobě a ostatních. Pokud dokážete jemně prozkoumat zdroj svého nepohodlí a to, co se vám může snažit sdělit, budete lépe schopni přijmout jeho poselství.

  ☘︎ Snažte se dostat se do "režimu bytí" - Pěstováním vědomí "režimu bytí" na rozdíl od "režimu dělání", ve kterém řešíte problémy, se můžete naučit prožívat svět přímo, prožitkově, bez neustálých komentářů negativních myšlenek. Vidět nepříjemné myšlenky jako jednoduše mentální události, které přicházejí a odcházejí v mysli jako mraky na obloze. To je úplně něco jiného, ​​než je brát doslova. Nemusí být nutně pravdou a ve skutečnosti k ní mohou mít daleko. 

  Zeptejte se sami sebe: 

  ・Existuje alternativní způsob, jak zvládnout situaci, která vám způsobuje nepohodlí nebo strach? 

  ・Je možné, že vaše nepohodlí vychází z přesvědčení, které ani nemusí být nutně pravdivé? 

  ・Děláte si nějakým způsobem nepříjemné pocity tím, že přidáváte soudy, obviňování nebo obavy?

  Naučte se rozlišovat myšlenky od reality. 

  Začněte žít v přítomném okamžiku, brát věci minutu po minutě. 

  Pomalu si vypracujte schopnost vyhnout se přebývání v minulosti a přestaňte se starat o budoucnost.

  Zůstaňte otevřeni bohatým zdrojům informací, o které možná v současné chvíli přicházíte.

  ❤︎