Když před časem vznikl jeden z mých seminářů s názvem "Krajinou svého těla" netušila jsem, že bude nejoblíbenější jak mnou samotnou, tak klienty. Co už vůbec jsem v ten čas netušila, že na něm jednou postavíme základy tohoto Klubu. Že procházka může být i na celý rok, protože naše tělo má svoji dynamiku, je součástí přírody, je cyklické a my, půjdeme v jeho rytmu

Dnes, mi to  přijde tak průzračné a jasné! A velmi se na tuto cestu spolu s vámi těším. 

Hluboké ponoření do říše tělesných pocitů. Nové způsoby vnímání vlastního těla a jeho pohybu nás povedou na skutečně intimní cestu k sobě. Meditační chvilky budeme střídat s jemnou praxí somatického cvičení: jako kdybychom měnili prostředí od pozorování změn vnímání v klidném usebrání, přes stále hlubší uvědomění si vjemů v hlubokých vrstvách uprostřed vlastního experimentu vycházejícího z vnitřního pohybu. 

"Spíše než učit se, budeme vzpomínat na vše, co je v nás přítomné" Tělo, mysl,duše, Duch. 

Pomocníkem, jak postavit most k duchu, bude jemná praxe inspirovaná kontinuum movement. Abychom podpořili rozvoj našeho vnímání, seznámíme se a naučíme se používat jemný dotek, díky němuž zažijeme i jemný naslouchající kontakt typický pro kraniosakrální práci. Naše hýčkání sebe sama, nám přinese nový, vždy aktuální obraz těla. 

Bude to posvátný čas, který může být počátkem proměn tělesných, i možností pracovat se svým obrazem, měnit jej..

V průběhu těchto setkání nás čeká vlastní prožitek. Vše vychází ze somatické práce každého jedince. Každý z nás je tvůrcem svého života, který je jedinečný. My společně budeme mít jeden jediný cíl: objevit vše co je naše, pozvolna to přijímat a postupně kultivovat to nejlepší v nás. Může se zdát, že je to jen o duši, ale nezapomínejme, není tělo bez duše, stejně jako není duše bez těla. Práce bude velmi tělesná i když slova o ní mohou klamat. 

Spojením mysli a ducha se základní inteligencí přírody, neboli moudrostí těla, jíž je naše tělo obdarováno, můžeme plně podpořit léčebný proces a učinit tak ze sebe mistra samoléčitele ..

Naše skutečná síla pramení zevnitř, z našeho středu, jediného pramene života. Jsme-li si toho vědomi, dokážeme udržovat nejen svůj vnitřní klid, ale žijeme jedinou skutečnost: pravdu srdce.

Co nás po celý rok společně čeká. Bude to procházka Krajinou svého těla. Nahlédneme a zažijeme pravdu, jež Paltón řekl: "Když si budete s někým hodinu hrát, dozvíte se o něm víc, než kdybyste s ním rok diskutovali."  .. a  tak vás zvu, pojďte si hrát a poznávat sebe, i v těch nejjemnějších vrstvách

Může to být procházka na celý rok, stejně tak jen budete-li cítit v daném měsíci chuť 

A možná objevíte, že může být i na celý váš život a je to vlastně moc moc fajn. Být se svým tělem a být s ním spokojeně. Být ve stále častějším přiklonění přítomnému okamžiku.

PROSTĚ BÝT, PROSTĚ ŽÍT


Moc se na naši společnou cestu v tomto online Klubu, pro duševní hygienu těším

Čeká nás relaxace i seberozvoj, pomocí meditačních cvičení i odevzdání se jemné tělesné práci. Každý měsíc jedno téma, vždy Tělo, Mysl, Duch.

 Jak se Vám líbí představa


Být si vědomý sebe

Obývat své tělo s jistotou, pocitem bezpečí

Být s Důvěrou


To, co se v tomto životě musíme naučit všichni, je především trpělivost se sebou. Všímejme si, jak bez tlaku a očekávání, se výsledky o to dříve dostaví. Všímavost, poznání sebe, svých stínů v zastavení, vnímání i malých změn, které v konečném důsledku jsou těmi změnami, díky nimž  nepřicházíme o svoji životní energii. A jak s nimi důvěra v sebe i život krok za krokem roste.

Výše zmiňuji, že může to být procházka na celý rok. Ano, naše tělo v každém měsíci potřebuje jinou formu pozornosti a práce se sebou. Jsme součást přírody, jejího koloběhu a fází. Zároveň každý máme svá témata, která se v návaznosti na dynamiku času vyplavují.  I proto v Klubu je možnost prostřednictvím video lekcí vybrat si právě to, co pro harmonizaci momentálně potřebujete.

V každém měsíci bude program upraven přesně podle toho, co potřebuje naše tělo k upevnění svého zdraví, pro tělesnou pohodu a duševní klid pro život v pohodě a spokojenosti

Program naší cesty ZDE

K možnostem členství ZDE