.

Zdrojem radosti je vděčnost. Radost nevede ke vděčnosti, ale vděčnost vede k radosti

Bratr David Steindl Rast

Podnětná otázka k zamyšlení a zápisu do Tvého deníku

⧽ Důvod, proč se právě teď můžu usmát

⧽ Něco, co se mi z dnešního dne zatím nejvíce líbilo 

Afirmace   

Mám vše pro to, abych žil spokojený a plnohodnotný život.