Vnitřní cestou, za všechny příběhy

15.07.2022

Každým dnem žijeme své příběhy, nebo falešně vytvořené koncepty života, ve kterých jsme se natolik ztotožnili se svou rolí, že jsme zapomněli, že je to všechno jen hra. Zapomněli, že role, kterou jsme přijali pro práci, či vztahy, má své kulisy i scénáře, které se mění a končí. Že jediná neměnná konstanta života, je naše skutečné já  - za jménem, formou a všemi příběhy. 

To, co nás umí vést za všechny tyto příběhy a připomíná nám, kdo skutečně jsme abychom v nich neuvízly, je čas v tichém usebrání, posvátné ticho meditace. Meditace nás vždy zaručeně zavede na vnitřní cestu. Meditace je nástroj, který nám pomáhá začít odlupovat vrstvy, pod nimiž se skrývá naše skutečné Já. Tímto se vrstvu po vrstvě odkrýváme a do našeho každodenního života začíná prosvítat to, kdo skutečně jsme.

"Jediná věc, na kterou se můžeme spolehnout uprostřed změn a chaosu, jediná neměnná konstanta života je naše Skutečné Já"


"Probuzení do vyššího vědomí znamená, že i když jsme stále ve hře, pamatujeme si, že jsme hráčem rolí, a ne "rolí". Můžeme si užívat všechny scény, dobré i špatné, románky i dramata, stáváme se svědky toho všeho a uvědomujeme si, že to, jak na cokoli reagujeme, je naše volba. I radosti života si vychutnáváme, aniž bychom k nim byli připoutáni"


Učíme se, že naše cesta je cestou duchovního probuzení. Probuzení do vyššího vědomí znamená vystoupit z časově ohraničeného do bezčasí, a vymanit se tímto z vystavěných hranic do bezmezné svobody. Probuzení do stavu vědomí je naše právo užívat si každý den.

Nejběžnějšími slovy v jakémkoli jazyce je "já jsem" a cokoli následuje, je jen dalším z našich příběhů - ne tím, kým skutečně jsme.

Naše životy jsou ohromující sbírkou příběhů, které nejen pravidelně vytváříme ale dál také aktualizujeme pomocí svých vzpomínek  


Prvním z příběhů k němuž býváme nejvíce připoutání je naše jméno. Narodila jsem se a bylo mi dáno jméno Marcela, s tím přichází jeden z prvních příběhů, kdo a proč mi to jméno dal. Přijala jsem příběh rodiny, společnosti, s postupem času jsem sama přijala své druhé jméno Magdaléna, protože tak si maminka nejvíce přála abych se jmenovala .. další příběh .. změny bydlení, změna muže, změna práce .. přesto za tím vším je jediné Pravé a neměnné Já. Skutečné Já za jménem a formou.  Naše příběhy se neustále mění, stejně tak příběhy světa kolem nás se mění, proto může být život tak matoucí, že ztrácíme se sami sobě. Nevíme čemu věřit, nevíme kdo vlastně jsme .. Prvotní otázka života 

K tomu, jak vypustit všechny příběhy, s nimiž se ztotožňujeme je v celku jednoduché cvičení. Jak je již zmíněno, nejčastěji používáme ve větě já jsem a to k čemu se nejvíce poutáme je jméno, příjmení a rodina. S tím přijímáme rodinná dramata i veškerou historii s ní související. Chceme to pochopit, uchopit a vytváříme tím další příběhy ..

Zkuste si toto cvičení, a nechte se jednoduše vést.  Za to vše! 


⧽ Pohodlně se usaďte a zavřete oči

⧽ Zpočátku potichu opakujte "já jsem" a k tomu i vaše jméno a příjmení. Pokračujte asi půl minuty až minutu

⧽ Dále opakujte "já jsem" a přidejte své křestní jméno. Vypusťte již příjmení, a s ním opusťte všechny rodinné příběhy. Pokračujte opět půl minuty až minutu

⧽ A nyní úplně vypusťte jméno, zahoďte všechny osobní příběhy a opakujte "Já jsem".

⧽ Když zahodíme všechny příběhy, zbude jen JÁ

➝ Toto cvičení můžete zařadit před každou meditaci, čímž si uvolníte cestu k vnitřnímu tichu

➝ Po každý den ve svém životě se obecně snažte být opatrní na to, co říkáte po "já jsem". Cokoli následuje, je život, který si pro sebe vytváříte.

➝ Všímejte si, zda umíte ve svých hovorech poukázat na své štěstí, zda umíte říkat "Jsem šťastný. Jsem spokojený" 


Jediná věc, na kterou se můžeme spolehnout uprostřed změn, chaosu a zmatku, je naše Skutečné Já.


Dobrou zprávou je, že naše pravé já je vždy a vždy bylo s námi. Špatná zpráva je, že jsme na něj zapomněli. 

Velkým darem meditace je, že nám zas a stále znovu představuje naše pravé já, které zná všechny správné odpovědi a dělá jen správná rozhodnutí. Nestane se to okamžitě, když poprvé meditujeme, ale je to objevná cesta na níž si můžeme každým dnem  užívat  nové aspekty svého esenciálního já. 

S láskou

MM