Vlny Dechu

14.03.2022

Vlny dechu - vlny těla, vlny života - celý Vesmír se pohybuje ve vlnách


Celý náš život je ve vlnách, celý vesmír se hýbe ve vlnách. Svým klidem nezařídíš, že bouře ze života zmizí, svým klidem však uprostřed bouře nevyčerpáváš se strachem, protože víš, že po bouřce přijde nebe plné slunce. V osobním životě se vlny zjemní, možná bouří bude i méně avšak nejsme oddělené bytosti, naše energetická těla a naše myšlenky vytváří vlny a ty se prolínají navzájem. Někdy vlny blízké osoby naruší klidnou hladinu, někdy vlny světového dění, co můžeš svým klidem a to můžeš !! je ovlivnit jaká bude jejich délka, jaká frekvence, síla.

S důvěrou v tuto zákonitost veškerého stvoření a vlnění jež je základem celého Vesmíru, můžeš si uvědomit i Vlny svého života a jistě si vzpomeneš na bouřlivé, uprostřed kterých jsi mohl mít i strach, že se topíš. Nyní jsi zde a posílen zkušeností. Stejně tak si vzpomeň na jemné vlny v období radosti, na kterých se houpeš a odpočíváš. Je to koloběh života, v němž se učíme.

"Učíme se být klidní uprostřed cykličnosti, jíž součástí jsme"Pokud se právě nyní nacházíš uprostřed bouře, pokud tě opakovaně rozhoupou vlny strachu můžeš si uvědomit: Co se děje. Že se to děje. Pojmenovat spouštěč a rozhodnout se vrátit ke Svému klidu.

Buď k sobě laskavý/á. Začni otázkou: Je mi v tom dobře? Líbí se mi to, co prožívám právě teď uprostřed takových myšlenek? Kdo jsem a kam směřuji?

Dál si uvědom, že je to jen Tvá Volba. Je jen na Tobě, zda budeš lpět na této situaci, nebo ji (o)pustíš.  


S důvěrou, v život a v klidném dechu, kterým zároveň jemně posiluješ všeobecné moře klidu

MM